Podróżne Gold

Najważniejsze korzyści

  • bezpłatny pakiet ubezpieczeń podróżnych do karty kredytowej BZ WBK Gold
  • ochrona na całym świecie, przez pierwsze 60 dni, 24 godziny na dobę
  • pomoc w podróży: usługi Assistance i ubezpieczenie OC

Bezpieczeństwo w podróży

Ubezpieczenie Podróżne Gold otrzymujesz zupełnie bezpłatnie – wystarczy, że posiadasz kartę kredytową Gold. Aby z niego korzystać nie musisz wypełniać żadnych dodatkowych wniosków.

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy pierwszych 60 dni podróży zagranicznej na całym świecie.

Usługi Assistance i zgłaszania szkód dla zdarzeń objętych Pakietem Ubezpieczeń Podróżnych Gold dostępne są pod numerem telefonu (0 22) 205 50 51.

Leczenie i ochrona przed nieprzewidzianymi zdarzeniami

Z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń określonych w Warunkach Ubezpieczenia, Twoje ubezpieczenie obejmuje takie zdarzenia jak:

  • nieszczęśliwy wypadek
  • nagłe zachorowanie
  • trwały uszczerbek na zdrowiu
  • zgon

Bagaże i podróż samolotem

Posiadając ubezpieczenie możesz otrzymać, z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń określonych w Warunkach Ubezpieczenia, świadczenia w przypadku zdarzeń związanych z utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz opóźnieniem dostarczenia bagażu i opóźnieniem lotu w trakcie podróży zagranicznej.

Assistance

W ramach ubezpieczenia dostępne jest świadczenie usług Assistance – nieoceniona pomoc podczas podróży zagranicznej.

Odpowiedzialność cywilna

Ubezpieczenie podróżne Gold zapewni Ci ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej deliktowej w życiu prywatnym podczas podróży zagranicznej.

Jak zamówić ubezpieczenie?

Twoje ubezpieczenie otrzymasz całkowicie bezpłatnie jeśli posiadasz kartę kredytową Gold.


Jak możesz zgłosić szkodę lub roszczenie


Wypełnij formularz online


Vector (14).png

Wypełnij niezbędne dane i zgłoś szkodę lub roszczenie
przez Internet.

Opcja dostępna dla wybranych ubezpieczeń.

Zgłoś szkodę lub roszczenie
Zadzwoń

Vector (15).png

Zadzwoń, porozmawiamy i powiemy co dalej.

801 888 188 lub 22 557 44 71

(opłata zgodna z taryfą danego operatora)
Infolinia ubezpieczyciela, czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00