Ubezpieczenie na życie

Spokojny Kredyt życie plus

W sytuacji złamania, oparzenia lub kalectwa - możesz liczyć na świadczenie w wysokości określonego procentu wartości udzielonego kredytu

Chcesz zapewnić sobie i bliskim finansowe wsparcie w spłacie kredytu.

Zadbaj o ochronę finansową w trudnych sytuacjach życiowych.

Pakiet życie plus dopasowany do Twoich potrzeb

Jaki jest zakres ochrony?W sytuacji gdy będziesz w szpitalu przez 5 lub więcej dni z powodu choroby lub następstw nieszczęśliwego wypadku - możesz otrzymać świadczenie w wysokości od 1 do 6 rat kredytu.
W sytuacji złamania, oparzenia lub kalectwa - możesz liczyć na świadczenie w wysokości określonego procentu wartości udzielonego kredytu.
W przypadku Twojej śmierci, Twoi bliscy mogą otrzymać środki na spłatę kredytu a w sytuacji śmierci w wypadku komunikacyjnym – dodatkowo mogą otrzymać nawet do 200% wartości udzielonego kredytu.
Dla pakietu życie plus, Twoja ochrona rozpoczyna się od następnego dnia po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia i udostępnienia środków kredytu.Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt - praca świadczona jest przez Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ("Santander Aviva TU"), a w przypadku Umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt - życie i Umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt - życie plus świadczona jest przez Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ("Santander Aviva TUŻ"). Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia ("OWU") tj. OWU Spokojny Kredyt - praca, OWU Spokojny Kredyt - życie i OWU Spokojny Kredyt - życie plus, określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umów ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, Dokumenty zawierające informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, stanowiące łącznie karty produktu, dostępne są w oddziałach Santander Bank Polska S.A. ("Bank") oraz na stronie internetowej santander.aviva.pl. Informacja o wysokości składki ubezpieczeniowej dostępna jest w oddziałach Banku. Bank jest agentem ubezpieczeniowym Santander Aviva TU i Santander Aviva TUŻ wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr 11135943/A. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfa danego operatora. Stan na 26.08.2019 r.