Na podróż

Planujesz wyjazd? Ubezpiecz się!


Korzyści wynikające z ubezpieczenia podróżnego:

 • Ubezpieczenie turystyczne na wyjazd zagraniczny od 2 do 29 dni;
 • Pokrycie kosztów leczenia;
 • Pomoc assistance 24h;
 • OC, NNW, bagaż podróżny, opcjonalnie: nurkowanie rekreacyjne i praca fizyczna;
 • Zniżki rodzinne: 50% dla dziecka, a 20% dla członka rodziny.

Jeżeli wybierasz się w podróż zagraniczną i potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej wybierz ubezpieczenie Na Podróż.

Jak kupić ubezpieczenie

 

 

Group 18 (4).png

Złóż wniosek online lub poprzez aplikację Santander mobile. Podaj kilka danych: wiek, czas i kierunek podróży. Dopasuj zakres ochrony lub skorzystaj z naszej rekomendacji.

 

 

Group 18 (5).png

Płatność przelewem bankowym lub kartą kredytową.

 

 

Group 18 (6).png

Numer polisy otrzymasz SMS-em lub e-mailem, z którymi zaraz możesz ruszyć w podróż.

Kup ubezpieczenie

Skorzystaj z naszych poradników

Lista spraw do załatwienia przed urlopem

Sprawdź, co musisz spakować do walizki i o czym
nie powinieneś zapomnieć szykując się na podróż.

image 3 (5).png

Pobierz

Dzieci w podróży...

Krótki poradnik jak podróżować z dziećmi,
by wakacje były proste i przyjemne.

image 3 (6).png

Więcej

Zakres ubezpieczenia turystycznego

Pakiet ubezpieczeń turystycznych Na Podróż może obejmować swoim zakresem:

 

Pokrycie kosztów leczenia w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku za granicą oraz organizację pomocy assistance (np. lekarskiej).
Jeśli przebywając poza granicami kraju, ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagle zachorujesz, pokryjemy koszty Twojego leczenia. Pomożemy także zorganizować wizytę lekarską. Za pośrednictwem Centrum Alarmowego pokryjemy powstałe i udokumentowane koszty takie jak m.in:

 • wizyt lekarskich,
 • zabiegów ambulatoryjnych,
 • niezbędnych badań zleconych przez lekarza,
 • pobytu i leczenia w szpitalu,
 • leczenia stomatologicznego w razie ostrych stanów zapalnych i bólowych,
 • transportu do placówki medycznej,
 • naprawy lub zakupu okularów i protez,
 • akcji poszukiwawczej w górach i na morzu, prowadzonej przez wyspecjalizowane jednostki.

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC).

W ramach tego ubezpieczenia, w przypadku, gdy podczas podróży wyrządzisz osobie trzeciej szkodę osobową lub rzeczową i będziesz zobowiązany do jej naprawienia, Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dotyczy m.in. takich zdarzeń jak:

 • uszkodzenie mienia hotelowego,
 • pogryzienie przechodnia przez Twojego psa,
 • zniszczenie cudzego mienia przez Twoje dzieci,
 • uszczerbek na zdrowiu spowodowany przez Ciebie osobie trzeciej.

Jeśli osoba trzecia przez Ciebie poszkodowana będzie dochodzić odszkodowania przed sądem cywilnym, pokryjemy maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia niezbędne koszty Twojej obrony, w granicach sumy gwarancyjnej.

 

Ubezpieczenie od utraty, zniszczenia lub zgubienia bagażu podróżnego

Ochroną ubezpieczeniową objęty jest bagaż, który znajduje się pod Twoją bezpośrednią opieką oraz bagaż, który:

 • powierzyłeś zawodowemu przewoźnikowi,
 • oddałeś do przechowalni za pokwitowaniem,
 • pozostawiłeś w zamkniętym pomieszczeniu w miejscu Twojego zakwaterowania,
 • przechowywany jest w zamkniętym na zamek luku bagażowym.

Zakres ochrony Twojego bagażu podróżnego obejmuje: utratę bagażu w wyniku jego zagubienia podczas przelotu lub kradzieży z sortowni bagażowej oraz uszkodzenie lub zniszczenie powstałe w wyniku zdarzeń losowych takich jak: pożar, powódź, deszcz nawalny, uderzenie pioruna, wypadek lub katastrofa środka komunikacji, grad, trzęsienie ziemi.

 

Ubezpieczenie od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu sportowego

Ochroną ubezpieczeniową objęty jest sprzęt sportowy, który znajduje się pod Twoją bezpośrednią opieką oraz sprzęt sportowy, który:

 • powierzyłeś zawodowemu przewoźnikowi,
 • oddałeś do przechowalni za pokwitowaniem,
 • pozostawiłeś w zamkniętym pomieszczeniu w miejscu Twojego zakwaterowania,
 • przechowywany jest w zamkniętym na zamek luku bagażowym,

Zakres ochrony Twojego sprzętu sportowego obejmuje: utratę sprzętu w wyniku jego zagubienia podczas przelotu lub kradzieży z sortowni bagażowej oraz uszkodzenie lub zniszczenie powstałe w wyniku zdarzeń losowych takich jak: pożar, powódź, deszcz nawalny, uderzenie pioruna, wypadek lub katastrofa środka komunikacji, grad, trzęsienie ziemi.

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia i powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć.

 

Rozszerzenia dodatkowe:

Po opłaceniu dodatkowej składki nasza ochrona ubezpieczeniowa może także zostać rozszerzona na zdarzenia ubezpieczeniowe, które powstaną podczas wykonywania ciężkiej pracy, jazdy na nartach/snowboardzie lub nurkowania.

Możesz także znieść standardowy limit odpowiedzialności dla kosztów leczenia i assistance na skutek nagłego zachorowania wynikającego z choroby przewlekłej, który wynosi 10% podanej w polisie sumy ubezpieczenia dla kosztów leczenia i assistance. Po opłaceniu dodatkowej składki, limit ten nie zostanie zastosowany, a takie koszty zostaną pokryte maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie.


Jak możesz zgłosić szkodę lub roszczenie


Wypełnij formularz online


Vector (14).png

Wypełnij niezbędne dane i zgłoś szkodę lub roszczenie
przez Internet.

Opcja dostępna dla wybranych ubezpieczeń.

Zgłoś szkodę lub roszczenie
Zadzwoń

Vector (15).png

Zadzwoń, porozmawiamy i powiemy co dalej.

801 888 188 lub 22 557 44 71

(opłata zgodna z taryfą danego operatora)
Infolinia ubezpieczyciela, czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00