Ubezpieczenie do karty
Visa Select i Visa Elite

Ochrona w razie nieuprawnionego użycia karty

W przypadku, gdy zgubisz kartę debetową lub zostanie Ci ona ukradziona, otrzymasz, z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń określonych w Warunkach ubezpieczenia, zwrot środków utraconych wskutek nieuprawnionego użycia Twojej karty, w wysokości do 150 euro.

 

Ochrona w razie utraty gotówki pobranej z bankomatu

Ubezpieczenie chroni Cię w przypadku utraty gotówki pobranej z bankomatu przy użyciu karty np. utraty wskutek rozboju - w takiej sytuacji, z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń określonych w Warunkach ubezpieczenia, otrzymasz zwrot zrabowanych środków do kwoty 1 000 zł.

 

Gwarancja najniższej ceny

W przypadku wykrycia przez Ciebie różnicy w cenie pomiędzy ceną towaru zakupionego przy użyciu karty, a ceną towaru tej samej marki i modelu - możesz otrzymać zwrot tej różnicy (do kwoty 1000 zł), z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń określonych w Warunkach ubezpieczenia (różnica w cenie musi wynosić więcej niż 200 zł i powstać w ciągu 30 dni od dnia zakupu).

 

Ubezpieczenie przedmiotów zakupionych kartą

W przypadku, gdy w ciągu 30 dni od daty zakupu zostaną Ci ukradzione lub zniszczone towary zakupione za pomocą karty debetowej, otrzymasz odszkodowanie - z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń określonych w Warunkach ubezpieczenia.

 

Ubezpieczenie utraty karty lub dokumentów wskutek rozboju

Ubezpieczenie obejmuje:

  • kartę
  • dokumenty: dowód osobisty, kartę stałego pobytu, prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu, paszport, legitymację szkolną, legitymację studencką,

znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczonego i będące pod jego bezpośrednią opieką, a utracone w wskutek rozboju. Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest na terytorium Polski i poza jej granicami.

 


Jak możesz zgłosić szkodę lub roszczenie


Wypełnij formularz online


Vector (14).png

Wypełnij niezbędne dane i zgłoś szkodę lub roszczenie
przez Internet.

Opcja dostępna dla wybranych ubezpieczeń.

Zgłoś szkodę lub roszczenie
Zadzwoń

Vector (15).png

Zadzwoń, porozmawiamy i powiemy co dalej.

801 888 188 lub 22 557 44 71

(opłata zgodna z taryfą danego operatora)
Infolinia ubezpieczyciela, czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00