• dwa ubezpieczenia do karty: Bezpieczne Pieniądze Platinum oraz Podróżne Platinum
 • ochrona przed nieprzewidzianymi zdarzeniami związanymi z użytkowaniem karty
 • bezpieczne pieniądze, karta, zakupy i telefon
 • pokrycie kosztów leczenia do 200 000 zł i pomoc assistance w podróży zagranicznej 24h

Najważniejsze korzyści

 • bezpłatne ubezpieczenie w trakcie podróży zagranicznych na całym świecie
 • ubezpieczenie dla posiadaczy i użytkowników karty i dwóch osób towarzyszących
 • bezpieczeństwo bagażu oraz podróżowania
 • aktywacja ubezpieczenia za pomocą płatności kartą

Bezpieczne podróżowanie dla Ciebie i Twoich bliskich

Bezpłatne Ubezpieczenie Podróżne Platinum zapewnia ochronę w podróżach zagranicznych– przez 60 pierwszych dni każdej podróży 24h na dobę.

Teraz z kartą Platinum możesz podróżować nawet dookoła świata!

Ubezpieczenie Podróżne Platinum to wygodne rozwiązanie dla Ciebie i Twoich bliskich.

Szeroki zakres usług objętych ubezpieczeniem

W zakresie pakietu wchodzi ubezpieczenie w podróży zagranicznej:

 • kosztów leczenia,
 • nagłego leczenia dentystycznego,
 • od utraty bagażu,
 • od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • od opóźnienia lotu,
 • od opóźnienia w dostarczeniu bagażu,
 • od odpowiedzialności cywilnej deliktowej w życiu prywatnym,
 • a także assistance – pomoc w podróży.

Z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń określonych w Warunkach Ubezpieczenia, otrzymasz zatem pomoc, jeśli zdarzy się nieszczęśliwy wypadek, niespodziewana choroba, lub będziesz musiał skorzystać z nagłej pomocy dentystycznej.

Ubezpieczony jesteś także na wypadek inwalidztwa i śmierci. Z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń określonych w Warunkach Ubezpieczenia, możesz liczyć na zwrot kosztów leczenia, transport do kraju, pomoc prawną po wypadku samochodowym.

Z ubezpieczeniem Podróżnym Platinum jesteś także spokojny na lotniskach. Ubezpieczony zostanie Twój bagaż na wypadek jego zgubienia. Jednocześnie, z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń określonych w Warunkach Ubezpieczenia, otrzymasz zwrot części wydatków, jeśli Twój odlot opóźni się więcej niż 3 godziny.

Łatwe uruchomienie ubezpieczenia

Teraz jadąc na wakacje nie musisz się martwić o sprawy organizacyjne. Ubezpieczenie Podróżne Platinum to wygodny sposób na zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej Tobie i Twoim bliskim w czasie podróży.

Aktywujesz je bez żadnego wysiłku – wystarczy, że opłacisz kartą w całości lub w części jeden z kosztów podróży zagranicznej, np:

 • bilet lotniczy lub
 • wycieczkę lub
 • zakwaterowanie lub
 • wynajęcie samochodu lub
 • paliwo w Polsce w dniu wyjazdu.

Jak zgłaszać zdarzenia objęte ubezpieczeniem?

Zdarzenia ubezpieczeniowe objęte pakietem „Ubezpieczenie Podróżne Platinum” prosimy zgłaszać pod numerem (22) 205 50 51.

Archiwum dokumentów i plików do pobrania
 

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ubezpieczenie Podróżne Platinum jest oferowane klientom Santander Bank Polska S.A. jako ubezpieczenie grupowe na podstawie umowy ubezpieczenia, której stronami są Santander Bank Polska S.A. („Bank”) oraz Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. („Santander Aviva TU”). Szczegółowe informacje w tym Warunki Ubezpieczenia określające m.in. zasady objęcia ochroną ubezpieczeniową, rezygnacji, podstawy ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, oraz Karta Produktu, dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie internetowej santander.aviva.pl. Stan na 8.09.2018 r.

Najważniejsze korzyści

 • ochrona przed nieprzewidzianymi zdarzeniami związanymi z użytkowaniem karty
 • bezpieczne pieniądze, karta i dokumenty
 • bezpieczne przedmioty zakupione kartą
 • ubezpieczenie utraty torebki/aktówki lub telefonu komórkowego
 • wypłata odszkodowania bezpośrednio na rachunek karty

Bezpłatne ubezpieczenie dla posiadaczy kart platynowych

Bezpłatne ubezpieczenie Bezpieczne Pieniądze Platinum zapewnia Ci ochronę przed wieloma nieprzewidzianymi i przykrymi w skutkach zdarzeniami. Jest ważne już od pierwszego użycia karty i na całym świecie. W przypadku przyznania Ci odszkodowania, pieniądze otrzymasz bezpośrednio na rachunek swojej karty. Z ubezpieczeniem Platinum jesteś spokojny o swoją kartę i pieniądze!

Ochrona w razie nieuprawnionej transakcji

Ubezpieczenie Platinum chroni Cię, z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń określonych w Warunkach Ubezpieczenia, przed szkodami takimi jak:

 • utrata środków pieniężnych w związku z kradzieżą lub zagubieniem karty - możesz otrzymać zwrot utraconych środków w wysokości do 150 euro (50 euro dla transakcji zbliżeniowych)
 • utrata wypłaconej przy użyciu karty gotówki w wyniku m.in. kradzieży lub rozboju – ochrona przez 24 godziny od jej wypłacenia

Ubezpieczenie zakupów

Z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń określonych w Warunkach Ubezpieczenia, otrzymasz odszkodowanie w przypadku kradzieży czy zniszczenia towarów, za które zapłaciłeś kartą, lub też zwrot kosztów ich naprawy.

Ubezpieczenie utraty karty, dokumentów, portfela lub telefonu komórkowego

Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w następstwie utraty np. wskutek kradzieży czy rozboju:

 • ważnej karty lub dokumentów,
 • portfela lub aktówki (aktówka rozumiana również jako torebka czy plecak),
 • Telefonu komórkowego.

Jak zgłaszać zdarzenia objęte ubezpieczeniem?

Zdarzenia ubezpieczeniowe objęte pakietem „Bezpieczne Pieniądze Platinum”, prosimy zgłaszać pracownikom infolinii Santander Aviva pod numerami telefonów 0 801 888 188 (koszt połączenia zgodnie z taryfą danego operatora) lub (22) 557 447

Archiwum dokumentów i plików do pobrania
 

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ubezpieczenie Bezpieczne Pieniądze Platinum jest oferowane klientom Santander Bank Polska S.A. jako ubezpieczenie grupowe na podstawie umowy ubezpieczenia, której stronami są Santander Bank Polska S.A. („Bank”) oraz Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. („Santander Aviva TU”). Szczegółowe informacje, w tym Warunki Ubezpieczenia określające m.in. zasady ochroną ubezpieczeniową, rezygnacji, podstawy ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, oraz Karta Produktu, dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie internetowej santander.aviva.pl. Stan na 8.09.2018 r.

Jak zamówić ubezpieczenie?

Ubezpieczenie Bezpieczne Pieniądze i podróżne Platinum otrzymasz bezpłatnie do swojej karty platynowej w Santander Bank Polska S.A.

O ubezpieczenia do kart Platinum zapytaj w oddziale.

Obowiązek wykazania zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego spoczywa na osobie uprawnionej do otrzymania świadczenia. Świadczenie wypłacane jest Ubezpieczonemu lub Uposażonemu.

Prosimy pamiętać, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do zdarzeń mających miejsce poza granicami Polski lub kraju rezydencji (z wyjątkiem śmierci Ubezpieczonego lub Trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego)

Prosimy wybrać rodzaj Zdarzenia, z tytułu którego będzie zgłaszane roszczenie.

Trwały uszczerbek na zdrowiu
Śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku
Koszty leczenia w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem
Pomoc w podróży
Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie bagażu podróżnego
Opóźnienie bagażu podróżnego
Opóźnienie lotu
Odpowiedzialność cywilna deliktowa w życiu prywatnym

Decyzja i wypłata

Wypłata świadczenia następuje po otrzymaniu zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym, dokumentów potwierdzających to zdarzenie i wyjaśnieniu wszelkich okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa oraz rodzaju i wysokości świadczenia.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001167, KRS 0000310719; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 27 000 000 PLN.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001173, KRS 0000310692; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 24 250 000 PLN.

Ważne telefony i adresy

 • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

lub na adres e-mail:
obsluga.klienta@santander.aviva.pl

 • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

 • Centrum Alarmowe
  dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

 • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

 • Inspektor Ochrony Danych:

Katarzyna Chojnacka
inspektordanych@santander.aviva.pl

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Ubezpieczenie turystyczne

Poczuj się bezpiecznie – niezależnie od tego, gdzie podróżujesz.

Jeżeli wybierasz się w podróż zagraniczną i potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej wybierz ubezpieczenie Na Podróż.

Kup

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm