Kompleksowa ochrona biznesu

Partner w Biznesie - nowy pakiet ubezpieczeń zapewniający kompleksową ochronę w ramach jednej polisy.

Ubezpieczenie Partner w Biznesie zawiera łącznie następujące rodzaje ubezpieczeń:

 • ubezpieczenie mienia od Pożaru i innych Zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenie mienia od Kradzieży z włamaniem i Rozboju,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
 • ubezpieczenie następstwa Nieszczęśliwego wypadku.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej może zostać rozszerzony o ryzyka dodatkowe, w celu lepszego zabezpieczenia prowadzonej działalności przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń. Poprzez wybór klauzul dodatkowych masz możliwość dostosowania ubezpieczenia do branży w której działasz.

Dlaczego warto?

Ubezpieczenie mienia od Pożaru i innych Zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie mienia od Kradzieży z włamaniem i Rozboju ma bardzo prostą konstrukcję. Dla każdego rodzaju ubezpieczenia, spośród gotowych wariantów, wybierasz jedną sumę ubezpieczenia, kierując się maksymalną przewidywaną wielkością szkody, jakiej się obawiasz. Nie ma konieczności wskazywania sum ubezpieczenia odrębnie dla każdego przedmiotu ubezpieczenia np. budynków, maszyn, urządzeń. Dzięki takiemu rozwiązaniu proces zakupu ubezpieczenia jest prosty i przejrzysty.

Brak ubezpieczenia może oznaczać, że będziesz musiał sam radzić sobie z negatywnymi konsekwencjami zdarzeń losowych, co może spowodować problemy finansowe.

Dzięki ubezpieczeniu Partner w Biznesie Twoja działalność zyska pewnego partnera, który może zapewnić środki finansowe i fachowe wsparcie w trudnych chwilach.

Co można ubezpieczyć w ramach Partnera w Biznesie?

Zapoznaj się ze schematem.

Ubezpieczenie Partner w Biznesie oferuje korzyści:

 • możliwość uzyskania odszkodowania niezbędnego do pokrycia strat związanych ze zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia, np. zalaniem warsztatu lub lokalu usługowego,
 • możliwość otrzymania zwrotu kosztów dodatkowych związanych ze szkodą,
 • finansowe bezpieczeństwo w przypadku, gdy w myśl obowiązujących przepisów prawa przedsiębiorca jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej (np. klientom, dla których wykonywane są usługi),
 • wzrost wiarygodności wśród klientów.
 
Archiwum dokumentów i plików do pobrania
 

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu umowy ubezpieczenia Partner w Biznesie świadczona jest przez Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. („Santander Aviva TU”) i Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., działające w koasekuracji. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Partner w Biznesie, określające szczegółowe zasady ubezpieczenia, w tym wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, stanowiące łącznie kartę produktu dostępne są w oddziałach Santander Bank Polska S.A. („Bank”) oraz na stronie internetowej santander.aviva.pl. Informacja o wysokości składki ubezpieczeniowej dostępna jest w oddziałach Banku. Bank jest agentem ubezpieczeniowym Santander Aviva TU wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr 11135943/A. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 8.09.2018 r.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu Partner w Biznesie.

 

Zadzwoń

1 9999
61 81 19999
opłata zgodna z taryfą danego operatora

Przez telefon

801 888 188 lub 22 557 44 71 (opłata zgodna z taryfą danego operatora).


Korespondencyjnie

Dokumentację roszczeniową prosimy przesyłać na adres mailowy:
szkody_gospodarcze@santander.aviva.pl
lub na adres:
Aviva Sp. z o.o.
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa


Formularz zgłoszeniowy

Prosimy o przygotowanie i wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia roszczenia. (pobierz)

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001167, KRS 0000310719; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 27 000 000 PLN.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001173, KRS 0000310692; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 24 250 000 PLN.

Ważne telefony i adresy

 • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

lub na adres e-mail:
obsluga.klienta@santander.aviva.pl

 • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

 • Centrum Alarmowe
  dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

 • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

 • Inspektor Ochrony Danych:

Katarzyna Chojnacka
inspektordanych@santander.aviva.pl

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Ubezpieczenie turystyczne

Poczuj się bezpiecznie – niezależnie od tego, gdzie podróżujesz.

Jeżeli wybierasz się w podróż zagraniczną i potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej wybierz ubezpieczenie Na Podróż.

Kup

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm