Ubezpieczenie Partner w Biznesie Plus to pakiet 4 ubezpieczeń, z których możesz wybrać odpowiednie warianty:

 • ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych w wariancie PEŁNY STANDARD lub KOMFORT,
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju,
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Pakiet ubezpieczeń Partner w Biznesie Plus przeznaczony jest dla Przedsiębiorców, których łączna wartość mienia podlegającego ubezpieczeniu nie przekracza 10 mln zł na jedno i 20 mln zł na wszystkie miejsca ubezpieczenia.

Produkt pozwala na dostosowanie zakresu ochrony ubezpieczeniowej do specyfiki niemal każdego rodzaju działalności.

Co można ubezpieczyć w ramach Partnera w Biznesie Plus?

Zapoznaj się ze schematem.

Ubezpieczenie Partner w Biznesie Plus oferuje szereg korzyści:

 • Klient sam decyduje o wyborze odpowiedniego dla siebie zakresu ubezpieczenia. Do wyboru ma 4 ubezpieczenia od najważniejszych ryzyk towarzyszących prowadzeniu biznesu. Każde może kupić osobno lub wszystkie razem. Klient decyduje, w jakim zakresie chce chronić majątek swojego przedsiębiorstwa.
 • Klient ma do wyboru 42 klauzule dodatkowe: 25 klauzul majątkowych oraz 17 klauzul dopasowanych do ubezpieczenia OC, co pozwala dostosować zakres ubezpieczenia do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Ubezpieczenie może pokryć także koszty, na jakie może być narażony przedsiębiorca po powstałej szkodzie. Są to m.in. koszty poszukiwania przyczyn szkody, uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, utylizacji, niezbędnej obrony sądowej, powołania rzeczoznawców oraz te powstałe wskutek zmniejszenia rozmiaru szkody czy napraw prowizorycznych.
 • Ubezpieczenie może być zabezpieczeniem udzielanego kredytu (klauzula przewłaszczenie na zabezpieczenie znajduje się w podstawowym zakresie ubezpieczenia).
 • Klient może ubezpieczyć nieruchomości, nawet jeżeli nie jest przedsiębiorcą.
 
Archiwum dokumentów i plików do pobrania
 

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu umowy ubezpieczenia Partner w Biznesie Plus świadczona jest przez Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. („Santander Aviva TU”) i Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., działające w koasekuracji. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Partner w Biznesie Plus, określające szczegółowe zasady ubezpieczenia, w tym wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, stanowiące łącznie kartę produktu dostępne są w oddziałach Santander Bank Polska S.A. („Bank”) oraz na stronie internetowej santander.aviva.pl. Informacja o wysokości składki ubezpieczeniowej dostępna jest w oddziałach Banku. Bank jest agentem ubezpieczeniowym Santander Aviva TU wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr 11135943/A. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 8.09.2018 r.

Przez telefon

801 888 188 lub 22 557 44 71 (opłata zgodna z taryfą danego operatora).


Korespondencyjnie

Dokumentację roszczeniową prosimy przesyłać na adres mailowy:
szkody_gospodarcze@santander.aviva.pl
lub na adres:
Aviva Sp. z o.o.
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa


Formularz zgłoszeniowy

Prosimy o przygotowanie i wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia roszczenia. (pobierz)

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001167, KRS 0000310719; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 27 000 000 PLN.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001173, KRS 0000310692; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 24 250 000 PLN.

Ważne telefony i adresy

 • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

lub na adres e-mail:
obsluga.klienta@santander.aviva.pl

 • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

 • Centrum Alarmowe
  dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

 • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

 • Inspektor Ochrony Danych:

Katarzyna Chojnacka
inspektordanych@santander.aviva.pl

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Ubezpieczenie turystyczne

Poczuj się bezpiecznie – niezależnie od tego, gdzie podróżujesz.

Jeżeli wybierasz się w podróż zagraniczną i potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej wybierz ubezpieczenie Na Podróż.

Kup

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm