Ubezpieczenie Opiekun Rodziny
 

Dlaczego warto mieć Opiekuna Rodziny?

 • Pomoc finansowa dla Bliskich kiedy Ciebie zabraknie
 • Zwiększone sumy ubezpieczenia w razie Twojej śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub wypadku komunikacyjnego
 • Świadczenie ubezpieczeniowe dla Ciebie – w razie Twojej całkowitej niezdolności do pracy
 • Brak wstępnych badań medycznych i ankiety medycznej
 • Minimum formalności

Jaki jest zakres ochrony?

Zakres ubezpieczenia Sumy ubezpieczenia
(wysokość możesz dopasować do swoich potrzeb)
Śmierć od 50 000 do 300 000 zł
Śmierć w następstwie Nieszczęśliwego wypadku od 100 000 do 600 000 zł
Śmierć w następstwie Wypadku komunikacyjnego od 150 000 zł do 900 000 zł
Całkowita niezdolność do pracy od 50 000 do 300 000 zł
 

Zajrzyj do kalkulatora

Przykład:

Marek, 35 lat, żonaty, dwoje małych dzieci. Dzienny koszt ubezpieczenia 2,00 zł przy sumie ubezpieczenia 100 000 zł i pierwszej rocznej składce ubezpieczeniowej 730 zł.

Wysokości świadczeń, które możemy wypłacić w razie zajścia zdarzenia:

 • Całkowita niezdolność do pracy - 100 000 zł
 • Śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego - 300 000 zł
 • Śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku - 200 000 zł
 • Śmierć - 100 000 zł

Ubezpieczeniowy Program Lojalnościowy

Skorzystaj ze zniżek w składce za kontynuację lub za posiadanie innego ubezpieczenia z naszej oferty.

więcej

Zakres ubezpieczenia

Opiekun Rodziny może zapewnić finansowe wsparcie, w razie gdyby Ciebie zabrakło. Dzięki temu Twoja rodzina będzie mogła utrzymać standard życia na obecnym poziomie np. zachować dom kupiony na kredyt lub otrzymać środki na utrzymanie w kolejnych latach. Żadne pieniądze nie powetują straty bliskiej osoby, ale mogą stanowić wsparcie dla najbliższych w trudnej dla nich sytuacji.

Archiwum dokumentów i plików do pobrania

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Umowy ubezpieczenia na życie Opiekun Rodziny świadczona jest przez Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. („Santander Aviva TUŻ”). Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie Opiekun Rodziny określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, stanowiące łącznie kartę produktu, dostępne są w oddziałach Santander Bank Polska S.A. („Bank”) oraz na stronie internetowej santander.aviva.pl Informacja o wysokości składki ubezpieczeniowej dostępna jest w oddziałach Banku. Bank jest agentem ubezpieczeniowym Santander Aviva TUŻ wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr. 11135943/A. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 8.09.2018 r.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu Opiekun Rodziny.

Zamów bezpłatną rozmowę z doradcą

Twoje dane:

lub zadzwoń

1 9999
61 81 19999
opłata zgodna z taryfą danego operatora

Administratorem danych osobowych jest Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., które przetwarza dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Przez telefon

801 888 188 lub 22 557 44 71 (opłata zgodna z taryfą danego operatora).


Korespondencyjnie

Dokumentację roszczeniową prosimy przesyłać na adres mailowy:
obsluga.klienta@santander.aviva.pl
lub na adres:
Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A
Roszczenia Życiowe
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa


Prosimy wybrać rodzaj Zdarzenia ubezpieczeniowego, z tytułu którego będzie zgłaszane roszczenie.

Śmierć Ubezpieczonego, Śmierć Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku, Śmierć Ubezpieczonego w następstwie Wypadku komunikacyjnego
Całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001167, KRS 0000310719; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 27 000 000 PLN.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001173, KRS 0000310692; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 24 250 000 PLN.

Ważne telefony i adresy

 • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

lub na adres e-mail
  obsluga.klienta@aviva.pl

 • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

 • Centrum Alarmowe
  dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

 • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

 • Inspektor Ochrony Danych:

Katarzyna Wiśniewska
inspektordanych@santander.aviva.pl

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Ubezpieczenie turystyczne

Poczuj się bezpiecznie – niezależnie od tego, gdzie podróżujesz.

Jeżeli wybierasz się w podróż zagraniczną i potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej wybierz ubezpieczenie Na Podróż.

Kup
NNW Dla Bliskich Dla Bliskich

Finansowe wsparcie dla Twojej rodziny i najbliższych

Zamów kontakt

Administratorem danych osobowych jest Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., które przetwarza dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm