0 zł
 
0 zł
 
 
 

Poziom ochrony której możesz potrzebować

W latach (liczba rocznych wynagrodzeń):

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

W kwocie (suma ubezpieczenia):

0 zł
 
Zdarzenia objęte ubezpieczeniem Suma
Śmierć 0 zł
Śmierć wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 0 zł
Śmierć wskutek Wypadku komunikacyjnego 0 zł
Całkowita niezdolność do pracy 0 zł
Koszt
Koszt dzienny: 0 zł
Składka ubezpieczeniowa
miesięczna:
0 zł
Składka ubezpieczeniowa
kwartalna:
0 zł
Składka ubezpieczeniowa
roczna:
0 zł
 

Jeśli jesteś zainteresowany Ubezpieczeniem na życie OPIEKUN RODZINY
zapraszamy do oddziałów z logo Santander Bank Polska 

Niniejsza Kalkulacja Ubezpieczenia nie stanowi wiążącej oferty, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, Ubezpieczenia na życie OPIEKUN RODZINY dla jakiegokolwiek podmiotu. Dane te podane zostały wyłącznie w celach marketingowych.

 

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001167, KRS 0000310719; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 27 000 000 PLN.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001173, KRS 0000310692; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 24 250 000 PLN.

Ważne telefony i adresy

  • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

lub na adres e-mail
  obsluga.klienta@aviva.pl

  • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

  • Centrum Alarmowe
    dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

  • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

  • Inspektor Ochrony Danych:

Katarzyna Wiśniewska
inspektordanych@santander.aviva.pl

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Ubezpieczenie turystyczne

Poczuj się bezpiecznie – niezależnie od tego, gdzie podróżujesz.

Jeżeli wybierasz się w podróż zagraniczną i potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej wybierz ubezpieczenie Na Podróż.

Kup
NNW Dla Bliskich Dla Bliskich

Finansowe wsparcie dla Twojej rodziny i najbliższych

Zamów kontakt

Administratorem danych osobowych jest Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., które przetwarza dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm