Onkopolisa
 

Sprawdź jakość powietrza w Twojej okolicy
na https://map.airly.eu/pl/

Składniki smogu na mapie Europy

Polska należy do niechlubnej europejskiej czołówki jeśli chodzi o zanieczyszczenia powietrza. Według Światowej Organizacji Zdrowia 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Unii Europejskiej znajdują się w Polsce. Zobaczcie sami jak bardzo różne składniki smogu pokochały nasz kraj.

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, w tym benzo[a]piren
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne to związki organiczne występujące w węglu, ropie naftowej oraz w produktach pochodnych, takich jak koks, asfalt, benzyna. Dostają się one do atmosfery wskutek niekompletnego spalania śmieci oraz paliw (zarówno stałych, jak i płynnych). Im niższa efektywność procesu spalania, tym więcej węglowodorów zostaje wydzielonych do atmosfery. Przyczyniają się one do wystąpienia nowotworów, niewydolności układu odpornościowego, a także do katarakty, uszkodzenia nerek i wątroby. U dzieci mogą doprowadzić do opóźnienia rozwoju mentalnego. Najbardziej rozpowszechnionym i jednocześnie najbardziej szkodliwym węglowodorem jest benzo(a)piren. Poniżej mapa pokazująca jego średnią roczną koncentrację. Jak widać substancja ta jest nieodłącznym elementem powietrza, którym wszyscy na co dzień oddychamy.

Warto pamiętać o tym, że węglowodory aromatyczne występują również w dymie tytoniowym oraz w dymie pochodzącym ze spalania drzewa i świec.

Pyły zawieszone
Kolejnym składnikiem smogu są pyły zawieszone. Pyły zawieszone to mieszanina cząstek stałych i kropelek cieczy, które utrzymują się w powietrzu. Cząsteczki te zawierają różne składniki, takie jak: siarka, związki organiczne (w tym najgroźniejsze wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), metale ciężkie, dioksyny oraz alergeny (w szczególności pyłki roślin i zarodniki grzybów). Wśród pyłów zawieszonych wyodrębnia się PM10, czyli cząstki o średnicy mniejszej niż 10 μm (mikrometrów) oraz PM2,5 - cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 μm (mikrometrów). Te drobne cząstki wlicza się również do PM10, ale ze względu na ich większą szkodliwość dla zdrowia człowieka podaje się ich stężenia osobno.

PM10
PM10 to pyły zawieszone szkodliwe dla oczu (w szczególności dla spojówki) i dla układu oddechowego (tutaj szczególnie narażone są nos, gardło i płuca) Poniżej mapa obrazująca ich natężenie w Europie. Niestety Polska jest niekwestionowanym liderem.

PM2,5
Jeszcze groźniejsze są wchodzące w ich skład pyły zawieszone o średnicy do 2,5 mikrometrów. Są one tak małe, że bez trudu wnikają w głąb naszego organizmu. Dostają się poprzez układ oddechowy do pęcherzyków płucnych. Następnie przenikają do naczyń krwionośnych i krwioobiegu. Jak widać na poniższej mapie, w Polsce ich średnioroczne stężenie należy do europejskiej czołówki – rywalizujemy jedynie z Włochami.

Ozon
Kolejnym elementem smogu jest ozon. Powstaje on na skutek przemian fotochemicznych lotnych związków organicznych i tlenków azotu zachodzących pod wpływem światła słonecznego. Ozon atakuje i uszkadza komórki wyścielające drogi oddechowe powodując obrzęk i proces zapalny, a także kaszel oraz zapalenie gardła. Upośledza on również funkcje płuc, nasila objawy zapalenia oskrzeli i rozedmy oraz sprzyja występowaniu ataków astmatycznych. Co więcej, ozon zmniejsza odporność układu oddechowego na infekcje. Maksymalne stężenia ozonu obserwowane są w okresie letnim w dużych aglomeracjach miejskich. Zwłaszcza w upalne, słoneczne i suche dni, kiedy unoszące się w rozgrzanym powietrzu spaliny samochodowe doprowadzają do zachodzenia przemian fotochemicznych. Na szczęcie ozon nie pokochał Polski i jak widać poniżej jego największe stężenia są poza naszymi granicami. Występuje on znacznie intensywniej w krajach, gdzie średnia temperatura jest wyższa.

Tlenki azotu
Kolejny element smogu to tlenki azotu. Również one wybrały inne rejony Europy. Głównymi źródłami tlenków azotu w powietrzu, którym oddychamy na co dzień są spaliny samochodowe oraz spalanie paliw kopalnych w elektrowniach. Najgroźniejszym z tlenków azotu jest dwutlenek, który uszkadza komórki układu immunologicznego w płucach i powoduje zwiększenie podatności na infekcje układu oddechowego. Może on powodować również wzrost wrażliwości astmatyków na alergeny, zwiększając tym samym prawdopodobieństwo napadu astmatycznego. Długotrwałe narażenie na dwutlenek siarki zwiększa ryzyko chorób układu oddechowego.

Dwutlenek siarki i tlenek węgla
Ostatnie dwa składniki smogu, o których warto pamiętać to dwutlenek siarki i tlenek węgla. Dwutlenek siarki to jeden z najbardziej rozpowszechnionych gazów zanieczyszczających powietrze atmosferyczne. Jest on emitowany podczas spalania paliw kopalnych zawierających domieszki siarki i jej związki. Jego wysokie stężenia wpływają niekorzystnie na układ oddechowy – prowadzą do uszkodzenia nabłonka oraz powodują zwężenie dróg oddechowych. Natomiast tlenek węgla to substancja, która wywołuje zmiany w układzie naczyniowo-sercowym, gdzie łączy się z hemoglobiną. W wyniku tego połączenia powstaje hemoglobina tlenkowęglowa, która uniemożliwia hemoglobinie spełnianie jej podstawowej funkcji, czyli przenoszenia tlenu.

Normy stężeń składników smogu
Na koniec przedstawiamy normy stężeń poszczególnych składników smogu zalecane przez Światową Organizację Zdrowia.

Normy stężeń pyłu zawieszonego PM10:

 • norma średniego 24-godz. stężenia: 50 μg/m3
 • norma średniego rocznego stężenia: 20 μg/m3

Normy stężeń pyłu zawieszonego PM2,5:

 • norma średniego 24-godz. stężenia: 25 μg/m3
 • norma średniego rocznego stężenia: 10 μg/m3

Norma stężenia ozonu:

 • norma średniego 8-godz. stężenia: 100 μg/m3

Normy stężeń dwutlenku azotu:

 • norma średniego 1-godz. stężenia: 200 μg/m3
 • norma średniego rocznego stężenia: 40 μg/m3

Normy stężeń dwutlenku siarki:

 • norma średniego 24-godz. stężenia: 20 μg/m3
 • norma 10-min. stężenia: 500 μg/m3

Norma stężenia tlenku węgla:

 • norma średniego 8-godz. stężenia: 10000 μg/m3

Źródło: https://wiemczymoddycham.pl/osmogu/skladniki-smogu-na-mapie-europy
Źródło map: Air Quality in Europe, raport z 2017 roku opracowany przez EEA, https://www.eea.europa.eu/publications/ air-quality-in-europe-2017/at_download/file

Ikona Facebook

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001167, KRS 0000310719; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 27 000 000 PLN.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001173, KRS 0000310692; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 24 250 000 PLN.

Ważne telefony i adresy

 • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

lub na adres e-mail
  obsluga.klienta@aviva.pl

 • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

 • Centrum Alarmowe
  dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

 • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

 • Inspektor Ochrony Danych:

Katarzyna Wiśniewska
inspektordanych@santander.aviva.pl

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Ubezpieczenie turystyczne

Poczuj się bezpiecznie – niezależnie od tego, gdzie podróżujesz.

Jeżeli wybierasz się w podróż zagraniczną i potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej wybierz ubezpieczenie Na Podróż.

Kup
NNW Dla Bliskich Dla Bliskich

Finansowe wsparcie dla Twojej rodziny i najbliższych

Zamów kontakt

Administratorem danych osobowych jest Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., które przetwarza dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm