Onkopolisa
 

Onkosłownik

Badanie endoskopowe (Endoskopia)
Badanie polegające na wprowadzeniu do wnętrza ciała sondy – endoskopu. Endoskop to rodzaj wziernika, którego elementami jest światłowód zakończony obrazowodem. Wprowadzone do organizmu narzędzie przekazuje obraz wnętrza badanego narządu. Dodatkowo dzięki endoskopowi, lekarz może pobrać materiał do badań lub wykonać drobny zabieg. W zależności od miejsca wprowadzenia endkoskopu wyróżnia się kilka rodzajów badania endo- skopowego np. kolonoskopia – badanie jelita grubego, gastroskopia – badanie żołądka.

Kolonoskopia
Rodzaj badania endoskopowego, które umożliwia obejrzenie wnętrza całego jelita grubego przy użyciu giętkiego, długiego (ok. 150–180 cm) endoskopu wprowadzanego przez odbyt. Badanie polega na wprowadzeniu endoskopu, szerokości palca wskazującego, poprzez odbyt. Podczas kolonoskopii w razie potrzeby można pobrać wycinki z podejrzanej zmiany i usunąć niewielkich rozmiarów polipy.

Badania screeningowe – inaczej badania przesiewowe
Badania przeprowadzane wśród osób bezobjawowych, ale będących w grupie ryzyka zachorowania na dany nowotwór. Najważniejszym celem badań przesiewowych jest zmniejszenie umieralności z powodu danego nowotworu, zaś celem pośrednim jest jego wczesne wykrycie. Dodatni wynik badania przesiewowego nakazuje szybkie wdrożenie odpowiednich dla danego nowotworu badań diagnostycznych służących potwierdzeniu rozpoznania i ewentualnej ocenie stopnia zaawansowania choroby.

Metastazektomia
Zabieg polegający na usunięciu przerzutów z określonego narządu. Często im większy rozmiar guza tym większe prawdo- podobieństwo wystąpienia przerzutów. Tylko radykalne usunięcie wszystkich przerzutów może poprawić rokowanie, co niestety w wielu przypadkach jest niemożliwe do osiągnięcia.

Rak in situ, rak przedinwazyjny (łac. „rak w miejscu”)
Zmiana zawierająca komórki nowotworowe, które jeszcze nie wykazują cech inwazyjności np. nie przekraczają błony podstawnej nabłonka. Zatem nie mogą powodować przerzutów. Rozpoznanie nowotworu w stadium in situ zazwyczaj wiąże się z dobrym rokowaniem i możliwością wyleczenia.

Zachorowania sporadyczne
To zachorowania na nowotwór wśród osób, nieposiadających bliskich krewnych, u których wykryto chorobę. Zachorowania sporadyczne mogą być wynikiem niewłaściwego trybu życia.

Zachorowania dziedziczne
To przypadki zachorowania na nowotwór u osób z dziedzicznie uwarunkowaną predyspozycją. Niemniej jednak w przypadku tego typu zachorowania, nowotwór rozwija się często jako wypadkowa uwarunkowania dziedzicznego oraz czynników środowiskowych.

Konsultacja medyczna – dr n. med. Joanna Krawczyk-Lipiec, specjalista onkologii klinicznej

Ikona Facebook

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001167, KRS 0000310719; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 27 000 000 PLN.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001173, KRS 0000310692; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 24 250 000 PLN.

Ważne telefony i adresy

  • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

lub na adres e-mail
  obsluga.klienta@aviva.pl

  • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

  • Centrum Alarmowe
    dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

  • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

  • Inspektor Ochrony Danych:

Katarzyna Wiśniewska
inspektordanych@santander.aviva.pl

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Ubezpieczenie turystyczne

Poczuj się bezpiecznie – niezależnie od tego, gdzie podróżujesz.

Jeżeli wybierasz się w podróż zagraniczną i potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej wybierz ubezpieczenie Na Podróż.

Kup
NNW Dla Bliskich Dla Bliskich

Finansowe wsparcie dla Twojej rodziny i najbliższych

Zamów kontakt

Administratorem danych osobowych jest Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., które przetwarza dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm