Onkopolisa
 

Listopad to dobry czas na profilaktykę raka prostaty

Prostata (inne nazwy to gruczoł krokowy lub stercz) jest małym narządem, występującym u mężczyzn, umiejscowionym u podstawy pęcherza moczowego. Rak gruczołu krokowego jest drugim, po raku płuc, pod względem częstości występowania nowotworem u mężczyzn, stanowiąc ponad 13% zachorowań 1. Aktualnie przyczyny raka prostaty są nieznane. Zidentyfikowano jednak pewne czynniki ryzyka, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia raka:
- Obciążenia rodzinne (rak stercza w rodzinie),
- Rasa czarna,
- Otyłość i dieta wysokotłuszczowa,
- Narażenie na androgeny (męskie hormony płciowe) 2.

Rozpoznanie raka prostaty jest trudne. Wynika to z faktu, że proces chorobowy nie jest sygnalizowany żadnym objawem, który mężczyzna byłby w stanie zauważyć. Znane i przytaczane w reklamach różnych suplementów objawy: zaburzenia przepływu moczu, wyczekiwanie na oddanie moczu, parcia na mocz itp. są objawami łagodnego rozrostu narządu, który nie musi oznaczać nowotworu. Nie należy mylić raka prostaty z łagodnym rozrostem prostaty, czyli niezłośliwym powiększeniem gruczołu krokowego. Rak prostaty rozwija się z równą częstością u pacjentów dotkniętych zaburzeniami przepływu moczu, jak i tych, którzy nie mają żadnych problemów 3.

Ponieważ choroba nie daje jednoznacznych objawów dlatego istotne jest regularne wykonywanie badań profilaktycznych.

Podejrzenie raka opiera się na wyniku oznaczenia PSA we krwi oraz badania per rectum. Kluczowe jest wykonanie obu tych badań.

Rak prostaty rośnie długo – latami. Dlatego tak ważny jest wczesny początek profilaktyki i okresowe powtarzanie badań. W razie podejrzenia nowotworu istnieje szereg badań obrazowych (np. rezonans magnetyczny), które pomagają ustalić rozpoznanie, ale kluczowa jest biopsja pozwalająca na pobranie wycinków ze stercza pod kontrolą sondy USG. Wycinki poddawane są ocenie histopatologicznej określającej stopień zaawansowania i złośliwości komórek nowotworowych.

Leczenie jest uzależnione od wyniku biopsji, stężenia PSA, obecności przerzutów i wieku pacjenta. Możemy je podzielić na leczenie radykalne – z intencją wyleczenia i paliatywne – zmierzające do przedłużenia oraz zapewnienia komfortu życia. Leczenie radykalne dotyczy pacjentów, u których stwierdzono istnienie raka bez istnienia objawów choroby, w niskim lub średnim stopniu zaawansowania i polega na chirurgicznym usunięciu narządu wraz z otaczającymi tkankami i węzłami chłonnymi lub radioterapii wspomaganej hormonoterapią. W bardziej zaawansowanych sytuacjach stosowana jest hormonoterapia i chemioterapia.

Wyniki leczenia pacjentów kwalifikowanych do leczenia radykalnego są bardzo dobre. Większość pacjentów jest trwale wyleczonych 4. Monitorowanie wyników leczenia oparte jest na ocenie badania PSA. Jego stężenie jest najczęściej prawie nieoznaczalne, a ew. wznowa tzw. „biochemiczna” oznacza wzrost poziomu PSA i poprzedza wznowę kliniczną (sytuację, kiedy występują objawy chorobowe) o wiele miesięcy. Wnioski, jakie płyną z przedstawionych faktów są jednoznaczne: każdy mężczyzna w wieku 40 – 45 lat powinien spotkać się z urologiem, pomimo braku jakichkolwiek objawów związanych z przepływem moczu. Niestety ze względu na nieprecyzyjne objawy, tylko regularne badania mogą zapobiec rozwojowi nowotworu prostaty.

Konsultacja – lek. med. Tadeusz Trywiański, urolog, lekarz Centrum Medycznego Enel-Med

1https://www.onkologia.org.pl
2https://www.onkologia.pl
3https://www.pcf.org/c/prostate-cancer-symptoms/
4http://www.cancer.net/cancer-types/prostate-cancer/statistics

Ikona Facebook

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001167, KRS 0000310719; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 27 000 000 PLN.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001173, KRS 0000310692; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 24 250 000 PLN.

Ważne telefony i adresy

  • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

lub na adres e-mail
  obsluga.klienta@aviva.pl

  • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

  • Centrum Alarmowe
    dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

  • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

  • Inspektor Ochrony Danych:

Katarzyna Wiśniewska
inspektordanych@santander.aviva.pl

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Ubezpieczenie turystyczne

Poczuj się bezpiecznie – niezależnie od tego, gdzie podróżujesz.

Jeżeli wybierasz się w podróż zagraniczną i potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej wybierz ubezpieczenie Na Podróż.

Kup
NNW Dla Bliskich Dla Bliskich

Finansowe wsparcie dla Twojej rodziny i najbliższych

Zamów kontakt

Administratorem danych osobowych jest Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., które przetwarza dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm