Onkopolisa
 

Kobiety nie dajcie się rakowi piersi

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Od kilku dekad obserwowany jest stały wzrost zachorowań, na szczęście, z towarzyszącym spadkiem umieralności 1. Jest to spowodowane głównie postępem w diagnostyce i częstszym wykrywaniem choroby we wczesnym stadium, m.in. dzięki programom badań przesiewowych. Ważnym aspektem jest również ewolucja i udoskonalenie metod leczenia, co znacząco poprawia jego wyniki i zmniejsza obciążenia dla pacjentek 2.

Czynniki ryzyka
Głównym czynnikiem zwiększającym ryzyko zachorowania na raka piersi jest wiek. Mimo iż rośnie liczba przypadków raka u kobiet w młodym wieku, to nadal olbrzymia większość zachorowań dotyczy kobiet po 50. roku życia 3. Innymi czynnikami ryzyka są:
- rodzinne występowanie raka piersi, zwłaszcza w młodszym wieku
- nosicielstwo mutacji niektórych genów (przede wszystkim BRCA1 i BRCA2)
- pierwsza miesiączka we wczesnym wieku i późna menopauza
- późny wiek pierwszego porodu
- długotrwała hormonalna terapia zastępcza (HTZ)
- otyłość, niewłaściwa dieta i nadmierne spożycie alkoholu 4.

Diagnostyka
Podstawową metodą diagnostyki raka piersi jest mammografia. Jest to badanie radiologiczne z wykorzystaniem promieni rentgenowskich. Ta prosta i nieinwazyjna metoda jest wykorzystywana w programie wczesnego wykrywania raka piersi obejmującym kobiety w wieku 50-69 lat (badanie raz na dwa lata). Minusem mammografii jest jej zmniejszona czułość u kobiet młodszych, co jest związane ze zmieniającą się wraz z wiekiem budową piersi. W diagnostyce piersi bardzo duże znaczenie ma również ultrasonografia (USG). Umożliwia ona uzupełnienie diagnostyki, a także jest metodą z wyboru u młodszych kobiet. Ultrasonografia stosowana jest również przy weryfikacji zmian podejrzanych poprzez kontrolowane nakłucie z pobraniem wycinków (tzw. biopsja). W niektórych przypadkach wskazane jest również badanie metodą rezonansu magnetycznego (MMR).

Leczenie
Podstawową metodą leczenia raka piersi jest chirurgia uzupełniona w razie wskazań leczeniem systemowym i radioterapią. Obecnie następuje coraz większe ograniczenie radykalności leczenia operacyjnego i w większości przypadków mastektomię (całkowite usunięcie piersi) zastępuje postępowanie oszczędzające, polegające jedynie na usunięciu guza wraz z marginesem. Coraz rzadziej usuwa się również regionalne węzły chłonne, co jest możliwe dzięki wykonywaniu biopsji najbliższych w stosunku do guza węzłów chłonnych (tzw. wartowników). W ramach indywidualnie dobieranego leczenia systemowego można wykorzystać hormonoterapię, chemioterapię oraz leki ukierunkowane molekularnie. Dzięki olbrzymim postępom w medycynie i rozwojowi onkologii cały czas poprawiają się wyniki leczenia raka piersi i coraz więcej kobiet można wyleczyć. Co ważne, minimalizuje się też obciążenia i działania niepożądane związane z terapią 5.

Profilaktyka
W profilaktyce raka piersi bardzo ważne jest regularne badanie lekarskie u każdej kobiety po 20. roku życia. Ważna wydaje się być również obserwacja piersi i samobadanie, ponieważ większość guzków jest wykrywana przez kobiety. W przypadku niepokojących objawów takich jak właśnie nowy wyczuwalny guzek lub zgrubienie, wyciek z brodawki czy jej wciągnięcie, a także zmiany na skórze piersi (np. tzw. „pomarańczowa skórka”) należy pilnie udać się do lekarza (temat szerzej omówiony w materiale o samobadaniu). Istotną rolę odgrywają metody wczesnego wykrywania takie jak mammografia i USG. W Polsce mammografia jest wykorzystywana w programie wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet po 50. roku życia, jednak indywidualne wskazania do wcześniejszej diagnostyki i badań kontrolnych należy omówić z lekarzem, dotyczy to zwłaszcza kobiet z grup podwyższonego ryzyka zachorowania (np.: obciążenia rodzinne lub stwierdzone mutacje). Podstawą w zapobieganiu rakowi piersi jest modyfikacja stylu życia, głównie zwiększenie aktywności fizycznej, ograniczenie spożycia tłuszczów (zwłaszcza zwierzęcych) i utrzymanie prawidłowej masy ciała. Ważne jest też aby przed decyzją o rozpoczęciu stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych czy hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) dokładnie omówić z lekarzem korzyści i potencjalne zagrożenia związane z leczeniem oraz pamiętać o badaniach profilaktycznych.

Konsultacja medyczna – lek. med. Paweł Stelmasiak, Onkolog kliniczny 1R.

1R. Pazdur, L.D. Wagman, K.A.Camphausen, W.J. Hoskins, Nowotwory złośliwe, postępowanie wielodyscyplinarne, tom I, Lublin 2012: 97
2Jassem J. Rak piersi. W: Krzakowski M., Potemski P., Warzocha K., Wysocki P. (red.). Onkologia kliniczna. Tom 2. Via Medica, Gdañsk 2015: 643
3Urszula Wojciechowska, Paweł Olasek, Krzysztof Czauderna, Joanna Didkowska. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE. W 2014 ROKU. CANCER IN POLAND IN 2014. KRN
4Jassem J. Rak piersi. W: Krzakowski M., Potemski P., Warzocha K., Wysocki P. (red.). Onkologia kliniczna. Tom 2. Via Medica, Gdañsk 2015: 644
5Jassem J. Rak piersi. W: Krzakowski M., Potemski P., Warzocha K., Wysocki P. (red.). Onkologia kliniczna. Tom 2. Via Medica, Gdañsk 2015: 659-665

Ikona Facebook

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001167, KRS 0000310719; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 27 000 000 PLN.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001173, KRS 0000310692; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 24 250 000 PLN.

Ważne telefony i adresy

  • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

lub na adres e-mail
  obsluga.klienta@aviva.pl

  • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

  • Centrum Alarmowe
    dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

  • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

  • Inspektor Ochrony Danych:

Katarzyna Wiśniewska
inspektordanych@santander.aviva.pl

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Ubezpieczenie turystyczne

Poczuj się bezpiecznie – niezależnie od tego, gdzie podróżujesz.

Jeżeli wybierasz się w podróż zagraniczną i potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej wybierz ubezpieczenie Na Podróż.

Kup
NNW Dla Bliskich Dla Bliskich

Finansowe wsparcie dla Twojej rodziny i najbliższych

Zamów kontakt

Administratorem danych osobowych jest Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., które przetwarza dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm