Półroczne sprawozdania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych na dzień 30.06.2014

Fundusz Sprawozdanie (PDF)
UFK Arka BZ WBK Akcji pobierz
UFK Aviva Investors Polskich Akcji pobierz
UFK Legg Mason Akcji pobierz
UFK UniKorona Akcje pobierz
UFK Arka BZ WBK Zrównoważony pobierz
UFK Aviva Investors Zrównoważony pobierz
UFK UniKorona Zrównoważony pobierz
UFK Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu pobierz
UFK Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus pobierz
UFK Legg Mason Senior pobierz
UFK Aviva Investors Stabilnego Inwestowania pobierz
UFK Arka BZ WBK Obligacji pobierz
UFK Aviva Investors Obligacji pobierz
UFK UniKorona Obligacje pobierz
UFK UniStabilny Wzrost pobierz
UFK Arka BZ WBK Ochrony Kapitału pobierz
UFK Aviva Investors Depozyt Plus pobierz
UFK Aviva Investors Małych Spółek pobierz
UFK Arka Prestiż Akcji Polskich pobierz
UFK Arka Prestiż Obligacji Skarbowych pobierz
UFK Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych pobierz
UFK Arka Prestiż Gotówkowy pobierz
UFK Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy pobierz
UFK Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej pobierz
UFK Aviva Investors Optymalnego Wzrostu pobierz

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001167, KRS 0000310719; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 27 000 000 PLN.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001173, KRS 0000310692; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 24 250 000 PLN.

Ważne telefony i adresy

  • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

lub na adres e-mail
  obsluga.klienta@aviva.pl

  • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

  • Centrum Alarmowe
    dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

  • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

  • Inspektor Ochrony Danych:

Katarzyna Wiśniewska
inspektordanych@santander.aviva.pl

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Ubezpieczenie turystyczne

Poczuj się bezpiecznie – niezależnie od tego, gdzie podróżujesz.

Jeżeli wybierasz się w podróż zagraniczną i potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej wybierz ubezpieczenie Na Podróż.

Kup
NNW Dla Bliskich Dla Bliskich

Finansowe wsparcie dla Twojej rodziny i najbliższych

Zamów kontakt

Administratorem danych osobowych jest Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., które przetwarza dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm