Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UniStabilny Wzrost

Komunikat

Informujemy, że z dniem 27 października 2017 r. fundusz UFK UniStabilny Wzrost uległ likwidacji. Szczegóły

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UniStabilny Wzrost

Całość środków lokowana jest w jednostki uczestnictwa subfunduszu UniStabilny Wzrost funduszu UniFundusze FIO i jest przeznaczony dla inwestorów o umiarkowanym profilu ryzyka, którzy chcą mieć udział w zyskach płynących z polskich akcji, a jednocześnie ograniczyć zaangażowanie w akcje inwestycją w papiery dłużne.

TFI Zarządzające

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Union Investment S.A. to część europejskiej grupy finansowej Union Investment z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. Grupa istnieje od 1956 roku i obecnie zarządza ponad 200 funduszami, w których aktywa przekroczyły już 140 mld euro. Produkty Union Investment dostępne są w Niemczech, we Włoszech, w Austrii, Hiszpanii, Szwajcarii, we Francji, na Węgrzech i Hongkongu. Union Investment TFI S.A. działa w Polsce od 1995 roku - początkowo jako Korona TFI SA. Akcjonariuszem spółki w 100% jest spółdzielcza grupa Union Asset Management Holding AG. Union Investment TFI S.A. zarządza 12 subfunduszami o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych, skupionymi pod parasolem UniFundusze FIO oraz czterema specjalistycznymi subfunduszami tworzącymi UniFundusze SFIO.

Typ subfunduszu

stabilnego wzrostu

Polityka inwestycyjna

Subfundusz dzieli swoje lokaty na część dłużną i akcyjną. Udział dłużnych papierów wartościowych oraz instrumentów rynku pieniężnego to minimum 60%. Akcje stanowią nie więcej niż 40% portfela. Decyzje o składzie portfela podejmowane są przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej. Sugerowany okres utrzymania środków to co najmniej 3 lata.

Prospekt

Szczegółowe informacje na temat funduszu inwestycyjnego/subfunduszu, w tym: statut, opis polityki inwestycyjnej i czynników ryzyka, dane finansowe, informacja o opłatach znajdują się w Prospekcie Informacyjnym.

Dokumenty i pliki do pobrania

 

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001167, KRS 0000310719; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 27 000 000 PLN.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001173, KRS 0000310692; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 24 250 000 PLN.

Ważne telefony i adresy

  • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

lub na adres e-mail
  obsluga.klienta@aviva.pl

  • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

  • Centrum Alarmowe
    dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

  • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

  • Inspektor Ochrony Danych:

Katarzyna Wiśniewska
inspektordanych@santander.aviva.pl

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Ubezpieczenie turystyczne

Poczuj się bezpiecznie – niezależnie od tego, gdzie podróżujesz.

Jeżeli wybierasz się w podróż zagraniczną i potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej wybierz ubezpieczenie Na Podróż.

Kup
NNW Dla Bliskich Dla Bliskich

Finansowe wsparcie dla Twojej rodziny i najbliższych

Zamów kontakt

Administratorem danych osobowych jest Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., które przetwarza dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm