Archiwum komunikatów

Uprzejmie informujemy, że z dniem 11 lipca 2016 r. utworzone zostały następujące nowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe:

Zasady lokowania środków oraz inne wymagane informacje dotyczące powyższych funduszy zawarte są w Regulaminie UFK o sygnaturze: RUFK/InPlus/2/2016 oraz na niniejszym serwisie santander.aviva.pl.


Uprzejmie informujemy, że z dniem 2 stycznia 2015 r. weszła w życie zmiana nazw dwóch subfunduszy funduszu Arka BZ WBK FIO, w których jednostki uczestnictwa lokują dwa UFK dostępne w Programie Inwestycyjnym In Plus:

  • nazwa subfunduszu Arka BZ WBK Akcji, w którego jednostki uczestnictwa inwestowane są aktywa UFK Arka BZ WBK Akcji uległa zmianie na Arka BZ WBK Akcji Polskich;
  • nazwa subfunduszu Arka BZ WBK Ochrony Kapitału, w którego jednostki uczestnictwa inwestowane są aktywa UFK Arka BZ WBK Ochrony Kapitału uległa zmianie na Arka BZ WBK Gotówkowy.

Zmiana nazw tych subfunduszy nie wiąże się ze zmianą ich polityki inwestycyjnej. Szczegółowe informacje o tych sufunduszach, w tym ich polityce inwestycyjnej zawarte są w Prospekcie informacyjnym Arka BZ WBK FIO.


Uprzejmie informujemy, że z dniem 25 listopada 2013 r. utworzone zostały następujące nowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe:

Zasady lokowania środków oraz inne wymagane informacje dotyczące powyższych funduszy zawarte są w Regulaminie UFK o sygnaturze: RUFK/InPlus/1/2013 oraz na niniejszym serwisie santander.aviva.pl.


Komentarz BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dotyczący aktualnej sytuacji na rynkach obligacji.


Uprzejmie informujemy, że z dniem 28 stycznia 2013 r. uległ likwidacji Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UniWIBID Szczegóły.


Uprzejmie informujemy, że z dniem 18 stycznia 2013 r. fundusz Legg Mason Akcji FIO został przekształcony w subfundusz Legg Mason Subfundusz Akcji funduszu Legg Mason Parasolowy FIO. Ponadto fundusz Legg Mason Senior SFIO został przekształcony w fundusz Legg Mason FIO.

Szczegóły zmian: www.leggmason.pl/fundusz-parasolowy.html


Szanowni Klienci,

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem Union Investment z dnia 19.10.2012 na temat m.in. funduszu UniWIBID.

Komunikat Union Investment


Uprzejmie informujemy, że z dniem 3 września 2012 r. likwidacji uległy następujące Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe: UFK Skarbiec – Akcja, UFK Skarbiec – Waga, UFK Skarbiec – III Filar, UFK UniBezpieczna Alokacja (dawniej: UniStoProcent Plus).


Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2012 r. utworzone zostały następujące nowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe:

- UFK Aviva Investors Małych Spółek
- UFK UniStabilny Wzrost

Zasady lokowania środków oraz inne wymagane informacje dotyczące powyższych funduszy zawarte są w Regulaminie UFK o sygnaturze: RUFK/InPlus/2/2012 oraz na niniejszym serwisie santander.aviva.pl.


Uprzejmie informujemy, że z dniem 3 września 2012 r. planowana jest likwidacja następujących Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych: UFK Skarbiec – Akcja, UFK Skarbiec – Waga, UFK Skarbiec – III Filar, UFK UniBezpieczna Alokacja (dawniej: UniStoProcent Plus). Szczegóły


Uprzejmie informujemy, że z dniem 6 lutego 2012 r. weszła w życie zmiana nazwy oraz polityki inwestycyjnej subfunduszu Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (dawniej: Arka BZ WBK Obligacji), w którego jednostki uczestnictwa inwestowane są aktywa UFK Arka BZ WBK Obligacji. Nowa nazwa subfunduszu brzmi Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych. Szczegóły dotyczące polityki inwestycyjnej zawarte są w Prospekcie informacyjnym Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty.


Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lutego 2012 r. utworzone zostały nowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe:

- UFK Arka Prestiż Akcji Polskich,
- UFK Arka Prestiż Obligacji Skarbowych,
- UFK Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych.

Zasady lokowania środków oraz inne wymagane informacje dotyczące powyższych funduszy zawarte są w Regulaminie UFK o sygnaturze: RUFK/InPlus/1/2012 oraz na niniejszym serwisie santander.aviva.pl.


Uprzejmie informujemy, że z dniem 26 listopada 2010 r. wybrane fundusze Arka, w tym Arka BZ WBK Akcji FIO, Arka BZ WBK Zrównoważony FIO, Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO, Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO, Arka BZ WBK Obligacji FIO zostały przekształcone w fundusz z subfunduszami Arka BZ WBK FIO. W/w fundusze podlegające przekształceniu stały się odpowiadającymi im nazwą subfunduszami funduszu Arka BZ WBK FIO.


Uprzejmie informujemy, że z dniem 15 sierpnia 2010 r. weszła w życie zmiana nazwy oraz polityki inwestycyjnej subfunduszu UniBezpieczna Alokacja (dawniej: UniStoProcent Plus), w którego jednostki uczestnictwa inwestowane są aktywa UFK UniStoProcent Plus. Nowa nazwa subfunduszu brzmi UniBezpieczna Alokacja. Szczegóły dotyczące polityki inwestycyjnej zawarte są w Prospekcie informacyjnym UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001167, KRS 0000310719; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 27 000 000 PLN.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001173, KRS 0000310692; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 24 250 000 PLN.

Ważne telefony i adresy

  • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

lub na adres e-mail
  obsluga.klienta@aviva.pl

  • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

  • Centrum Alarmowe
    dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

  • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

  • Inspektor Ochrony Danych:

Katarzyna Wiśniewska
inspektordanych@santander.aviva.pl

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Ubezpieczenie turystyczne

Poczuj się bezpiecznie – niezależnie od tego, gdzie podróżujesz.

Jeżeli wybierasz się w podróż zagraniczną i potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej wybierz ubezpieczenie Na Podróż.

Kup
NNW Dla Bliskich Dla Bliskich

Finansowe wsparcie dla Twojej rodziny i najbliższych

Zamów kontakt

Administratorem danych osobowych jest Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., które przetwarza dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm