• Wsparcie finansowe dla Twoich Bliskich w przypadku Twojej śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
  • Wsparcie finansowe dla Ciebie w przypadku śmierci Twojego Małżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
  • Suma ubezpieczenia 100 000 zł albo 200 000 zł.

Przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczenie DLA BLISKICH stanowi finansowe wsparcie dla rodziny Ubezpieczonego na wypadek jego śmierci w następstwie Nieszczęśliwego wypadku. Decydując się na Ubezpieczenie DLA BLISKICH, rodzina może zyskać wsparcie niezależnie od miejsca, w którym przydarzy się Nieszczęśliwy wypadek. Świadczenie może zostać wypłacone również za zdarzenie powstałe w trakcie podróży zagranicznej (z zastrzeżeniem ograniczeń odpowiedzialności wynikających z Warunków Ubezpieczenia DLA BLISKICH).

Zakres i wartość sumy ubezpieczenia w zależności od wybranego pakietu i wariantu.

Zdarzenie ubezpieczeniowe

Pakiet ubezpieczenia Wariant Ubezpieczenia Śmierć Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku - suma ubezpieczenia Śmierć Małżonka Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku - suma ubezpieczenia Składka ubezpieczeniowa (płatna miesięcznie)
Pakiet 1 Wariant I 100 000 zł - 18 zł
Wariant II 200 000 zł - 36 zł
Pakiet 2 Wariant I 100 000 zł 100 000 zł 33 zł
Wariant II 200 000 zł 200 000 zł 66 zł

Umowa ubezpieczenia DLA BLISKICH może być zawarta przez osobę fizyczną, która w dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia DLA BLISKICH ma ukończone 18 lat i nie ma ukończonych 65 lat. Przed zawarciem Umowy ubezpieczenia DLA BLISKICH zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia DLA BLISKICH i Kartą Produktu. Umowę ubezpieczenia DLA BLISKICH możesz zawrzeć podczas rozmowy telefonicznej.

Archiwum dokumentów i plików do pobrania

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Umowy ubezpieczenia Dla Bliskich świadczona jest przez Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. („Santander Aviva TU). Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dla Bliskich, określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, stanowiące łącznie kartę produktu, dostępne są w oddziałach Santander Bank Polska S.A. („Bank”) oraz na stronie internetowej santander.aviva.pl. Bank jest agentem ubezpieczeniowym Santander Aviva TU wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr. 11135943/A. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 8.09.2018 r.

Ubezpieczenie DLA BLISKICH wygodnie kupisz w kilka minut przez telefon.

Zamów bezpłatną rozmowę z doradcą

Twoje dane:

lub zadzwoń

1 9999
61 81 19999
opłata zgodna z taryfą danego operatora

Administratorem danych osobowych jest Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., które przetwarza dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Przez telefon

801 888 188 lub 22 557 44 71 (opłata zgodna z taryfą danego operatora).


Korespondencyjnie

Dokumentację roszczeniową prosimy przesyłać na adres mailowy:
roszczenia.osobowe@santander.aviva.pl
lub na adres:
Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Roszczenia Majątkowe
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa


Obowiązek wykazania zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego spoczywa na osobie uprawnionej do otrzymania świadczenia.

Prosimy wybrać rodzaj Zdarzenia, z tytułu którego będzie zgłaszane roszczenie.

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku
Śmierć Małżonka Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku

W przypadku śmierci Małżonka Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku, objętego Ochroną ubezpieczeniową, świadczenie ubezpieczeniowe przysługuje Ubezpieczonemu.

Decyzja i wypłata
Wypłata świadczenia następuje po otrzymaniu zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym i wyjaśnieniu wszelkich okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001167, KRS 0000310719; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 27 000 000 PLN.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001173, KRS 0000310692; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 24 250 000 PLN.

Ważne telefony i adresy

  • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

lub na adres e-mail
  obsluga.klienta@aviva.pl

  • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

  • Centrum Alarmowe
    dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

  • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

  • Inspektor Ochrony Danych:

Katarzyna Wiśniewska
inspektordanych@santander.aviva.pl

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Ubezpieczenie turystyczne

Poczuj się bezpiecznie – niezależnie od tego, gdzie podróżujesz.

Jeżeli wybierasz się w podróż zagraniczną i potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej wybierz ubezpieczenie Na Podróż.

Kup
NNW Dla Bliskich Dla Bliskich

Finansowe wsparcie dla Twojej rodziny i najbliższych

Zamów kontakt

Administratorem danych osobowych jest Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., które przetwarza dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm