Poznaj zalety ochrony ubezpieczeniowej
z tytułu Ubezpieczenia na życie BEZPIECZNY LIMIT:

 • Wypłata świadczenia dla Ciebie w razie Pobytu w Szpitalu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku.
 • Wypłata świadczenia dla Ciebie w razie Trwałego inwalidztwa w następstwie Nieszczęśliwego wypadku.
 • Pomoc finansowa dla Bliskich, gdyby Ciebie zabrakło (świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego).
 • Proste zawarcie ubezpieczenia bez ankiety medycznej.
 • Składka pobierana bezpośrednio z konta.

Zapoznaj się z przykładem korzyści ubezpieczenia:
Mateusz, 27 lat
W związku od 3 lat, jedno dziecko, prowadzi mały sklep spożywczy. Zdecydował się na limit kredytowy w koncie osobistym w wysokości 10 tys. zł. Zapłacił składkę roczną w wysokości 86 zł.

W drodze do sklepu uległ wypadkowi komunikacyjnemu. Trafił do szpitala na 4 tygodnie. Niestety nie wrócił do pełnej sprawności i uzyskał orzeczenie o trwałym inwalidztwie z uwagi na unieruchomienie stawu barkowego.

Otrzymał świadczenia: z tytułu Trwałego inwalidztwa w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku 4 000,00 zł oraz za Pobyt w Szpitalu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku 1,000 zł.

 
Archiwum dokumentów i plików do pobrania

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Umowy ubezpieczenia na życie Bezpieczny Limit świadczona jest przez Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. („Santander Aviva TUŻ”). Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie Bezpieczny Limit, określające m.in. zakres ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, stanowiące łącznie kartę produktu dostępne są w oddziałach Santander Bank Polska S.A. („Bank”) oraz na stronie internetowej santander.aviva.pl. Informacja o wysokości składki ubezpieczeniowej dostępna jest w Taryfie składek, załączonej do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie Bezpieczny Limit oraz w oddziałach Banku. Bank jest agentem ubezpieczeniowym Santander Aviva TUŻ wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr. 11135943/A. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfa danego operatora. Stan na 8.09.2018 r.

Ubezpieczenie Bezpieczny Limit wygodnie kupisz w kilka minut przez telefon.

Zamów bezpłatną rozmowę z doradcą

Twoje dane:

lub zadzwoń

1 9999
61 81 19999
opłata zgodna z taryfą danego operatora

 

Przez telefon

801 888 188 lub 22 557 44 71 (opłata zgodna z taryfą danego operatora).


Korespondencyjnie

Dokumentację roszczeniową prosimy przesyłać na adres mailowy:
obsluga.klienta@santander.aviva.pl
lub na adres:
Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Roszczenia Życiowe
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa


Formularz zgłoszeniowy

Prosimy wybrać rodzaj Zdarzenia, z tytułu którego będzie zgłaszane roszczenie.

Śmierć Ubezpieczonego (pobierz)
Trwałe inwalidztwo w następstwie Nieszczęśliwego wypadku i/lub Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek Nieszczęśliwego wypadku (pobierz)

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001167, KRS 0000310719; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 27 000 000 PLN.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001173, KRS 0000310692; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 24 250 000 PLN.

Ważne telefony i adresy

 • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

lub na adres e-mail:
obsluga.klienta@santander.aviva.pl

 • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

 • Centrum Alarmowe
  dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

 • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

 • Inspektor Ochrony Danych:

Katarzyna Chojnacka
inspektordanych@santander.aviva.pl

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Ubezpieczenie turystyczne

Poczuj się bezpiecznie – niezależnie od tego, gdzie podróżujesz.

Jeżeli wybierasz się w podróż zagraniczną i potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej wybierz ubezpieczenie Na Podróż.

Kup

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm