Co chcesz zgłosić

Zdarzenie losowe

Szkody powstałe w wyniku np. zalania, pożaru, silnego wiatru, gradu, przepięcia, powodzi

Wybierz

Kradzież

Szkoda powstała wskutek kradzieży z włamaniem z domu lub mieszkania

Wybierz

Stłuczenie

Uszkodzenie elementów szklanych i ceramicznych np.: płyta grzewcza, szyba okienna, szyba kominkowa, zlew

Wybierz

Kradzież roweru

Szkody powstałe wskutek rabunku roweru poza miejscem ubezpieczenia

Wybierz

Szkoda OC

Zniszczenia wyrządzone przez klienta Avivy lub/oraz jego osoby bliskie

Wybierz

Wandalizm/Dewastacja

Umyślne uszkodzenia mienia przez osoby trzecie

Wybierz