Koronawirus

Praktyczne wskazówki dla naszych Klientów.

Ważne informacje

Obecna sytuacja wymaga od nas zmiany sposobu działania i zachowań. Dbając o dobro Klientów, naszych pracowników i partnerów, wdrożyliśmy szereg działań zapewniających płynne działanie firmy, w tym pracę zdalną. Zachęcamy do kontaktowania się z nami za pomocą telefonu lub Internetu.

b-012-m.png

Oddziały

Mając na uwadze ochronę Klientów i naszych pracowników, czas pracy Oddziałów Banku Santander został skrócony, a niektóre z nich zostaną chwilowo zamknięte.

Sprawdź dostępność

Vector (15).png

Kontakt z nami

Nasi Konsultanci odpowiedzą na Twoje pytania mailowo lub telefonicznie

Skontaktuj się z nami


Życie i zdrowie

Zadbaj o finansowe wsparcie w nieprzewidzianych sytuacjach

Więcej

Locum Comfort

Ubezpieczenie domu lub mieszkania dopasowane do Twoich potrzeb

Więcej

Najczęściej zadawane pytania

Tak, jeżeli do zakażenia i śmierci doszło w okresie ochrony ubezpieczeniowej i w ogólnych warunkach ubezpieczenia nie ma innych okoliczności wyłączających ochronę ubezpieczeniową.

Santander Aviva Życie, w umowach ubezpieczenia na życie, nie wyłącza swojej odpowiedzialności za śmierć spowodowaną chorobą COVID-19, którą wywołuje koronawirus SARS-CoV-2. W umowach tych nie jest również wyłączona najczęstsza przyczyna zgonu spowodowana COVID-19, czyli niewydolność krążeniowo-oddechowa.

Nie, Santander Aviva i Santander Aviva na Życie nie ograniczy wypłat świadczeń ze względu na to, że zdarzenie ubezpieczeniowe objęte zakresem umowy ubezpieczenia (np. śmierć, pobyt w szpitalu) wystąpiło w czasie stanu epidemii lub pandemii lub stanu wyjątkowego.

W przypadku stanu wyjątkowego, ubezpieczyciel może odmówić lub ograniczyć wypłatę świadczenia tylko jeżeli zdarzenie (np. śmierć, uraz lub choroba) jest bezpośrednim następstwem stanu wyjątkowego (np. śmierć jest bezpośrednim następstwem niezastosowania się do ograniczeń swobód obywatelskich).

W związku z ogłoszonym stanem epidemii istnieje możliwość, że operator usług assistance odmówi realizacji domowej wizyty lekarskiej.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego operator usług assistance ma obowiązek zadać ubezpieczonemu trzy pytania, czy:

  • miał bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono lub podejrzewa się zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2;
  • pracował lub przebywał jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2;
  • podróżował lub przebywał w regionie, w którym utrzymuje się transmisja koronawirusa SARS-CoV-2.

Może zaistnieć sytuacja, że pomimo negatywnej odpowiedzi na wszystkie trzy zadane pytania, operator nie będzie mógł zapewnić, że lekarz zrealizuje wizytę domową. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, dla bezpieczeństwa lekarzy oraz pacjentów, operator będzie starać się w pierwszej kolejności organizować teleporady lub wideoporady. Podczas teleporady lub wideoporady lekarz postara się postawić diagnozę i w razie konieczności wystawi e-receptę lub e-zwolnienie. Operator usług assistance jest przygotowany na organizację większej ilości teleporad lub wideoporad niż dotychczas. W tym celu wzmocnił swoją sieć medyczną i odpowiednio przygotował lekarzy.

Tak, ubezpieczyciel wypłaci świadczenie, jeżeli nie ma innych okoliczności wyłączających ochronę ubezpieczeniową.

W przypadku stanu wyjątkowego, ubezpieczyciel może odmówić lub ograniczyć wypłatę świadczenia tylko jeżeli śmierć, uraz lub choroba są bezpośrednim następstwem stanu wyjątkowego (np. bezpośrednim następstwem niezastosowania się do ograniczeń swobód obywatelskich).

O świadczenie z umów ubezpieczenia Spokojny Kredyt Praca, z tytułu utraty pracy, mogą wnioskować ubezpieczeni, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub mianowania na czas nieokreślony. Zgłoszenie roszczenia musi nastąpić zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Ubezpieczony musi być zarejestrowany jako bezrobotny aby uzyskać świadczenie.

O świadczenie z umów ubezpieczenia Bezpieczna Hipoteka, z tytułu utraty pracy, mogą wnioskować klienci, którzy zaprzestaną prowadzenia działalności gospodarczej z powodu upadłości (własnej działalności lub działalności pracodawcy) lub z którymi zostanie rozwiązana umowa o pracę bez winy pracownika lub którym wygaśnie mandat posła, na warunkach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.