Hospitalizacja


Zgłoś on-line

contract 1 (1).png

Aby zgłosić zdarzenie, pobierz, wypełnij, wydrukuj i podpisz formularz zgłoszenia roszczenia

Pobierz formularz


Przygotuj potrzebne dokumenty:

  • kopia karty informacyjnej leczenia szpitalnego poświadczonej przez Szpital lub Ubezpieczyciela,

  • kopia dokumentu z policji lub prokuratury potwierdzającego zajście i okoliczności Nieszczęśliwego wypadku - w przypadku, gdy dokument taki został sporządzony, lub inne dokumenty potwierdzające zajście Nieszczęśliwego wypadku - jeśli zdarzenie było następstwem Nieszczęśliwego wypadku,

  • szczegółowy opis zajścia Nieszczęśliwego wypadku - jeśli zdarzenie było następstwem Nieszczęśliwego wypadku,

  • inne dokumenty potwierdzające zasadność roszczenia.

aktualnosci_roszczenia_on_line.jpegWyślij dokumenty w wybrany przez siebie sposób:

Pocztą tradycyjną


Group (2).png


Wydrukowany, wypełniony i podpisany formularz oraz potrzebne dokumenty wyślij na adres:

Roszczenia Santander Aviva
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa

E-mailem


Group 17.pngWypełniony i podpisany formularz oraz potrzebne dokumenty wyślij w wiadomości e-mail na podany niżej adres.


obsluga.klienta@santander.aviva.plJak sprawdzić status roszczenia?

Zadzwoń


Frame (3).png


Sprawdź status zgloszenia telefonicznie.

801 888 188 lub 22 557 44 71

(opłata zgodna z taryfą danego operatora)
Infolinia ubezpieczyciela, czynna w dni robocze, w godz. 8:00 - 19:00

Napisz wiadomość


Group 17.pngWyślij wiadomość e-mail na podany niżej adres.
Pamiętaj, aby w wiadomości zawrzeć numer zgłoszenia.

obsluga.klienta@santander.aviva.pl