Czasowa niezdolność do pracy


Zgłoś on-line

contract 1 (1).png

Aby zgłosić zdarzenie, pobierz, wypełnij, wydrukuj i podpisz formularz zgłoszenia roszczenia

Pobierz formularz


Przygotuj potrzebne dokumenty:

  • kopia dokumentu wydanego przez lekarza albo organ rentowy stwierdzającego Czasową niezdolność do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku,

  • w przypadku, gdy Ubezpieczonemu przysługuje zasiłek chorobowy za okres Czasowej niezdolności do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku, lub w przypadku, gdy Ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia przez okres Czasowej niezdolności do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku – oryginał zaświadczenia pracodawcy, iż Ubezpieczony otrzymuje świadczenie społeczne z tytułu Czasowej niezdolności do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku,

  • w przypadku, gdy Ubezpieczonemu przysługuje za okres Czasowej niezdolności do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku świadczenie inne niż zasiłek chorobowy, przyznane przez organ rentowy – oryginał zaświadczenia organu rentowego stwierdzające, iż Ubezpieczony otrzymuje świadczenie z tytułu Czasowej niezdolności do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku,

  • kopia dokumentu z policji lub prokuratury potwierdzający zajście Nieszczęśliwego wypadku – w przypadku, gdy dokument taki powinien być i został sporządzony, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, lub inne dokumenty potwierdzające zajście Nieszczęśliwego wypadku,

  • kopia dokumentacji medycznej potwierdzającej Czasową niezdolność do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku.
aktualnosci_roszczenia_on_line.jpeg

W celu ustalenia prawa do świadczenia ubezpieczeniowego, Towarzystwo zastrzega sobie prawo do wnioskowania o inne, niż wskazane powyżej, dokumenty potwierdzające zasadność roszczenia.
Wyślij dokumenty w wybrany przez siebie sposób:

Pocztą tradycyjną


Group (2).png


Wydrukowany, wypełniony i podpisany formularz oraz potrzebne dokumenty wyślij na adres:

Roszczenia Santander Aviva
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa

E-mailem


Group 17.png


Wypełniony i podpisany formularz oraz potrzebne dokumenty wyślij w wiadomości e-mail na podany niżej adres.


roszczenia.osobowe@santander.aviva.plJak sprawdzić status roszczenia?

Zadzwoń


Frame (3).png


Sprawdź status zgloszenia telefonicznie.

801 888 188 lub 22 557 44 71

(opłata zgodna z taryfą danego operatora)
Infolinia ubezpieczyciela, czynna w dni robocze, w godz. 8:00 - 19:00

Napisz wiadomość


Group 17.pngWyślij wiadomość e-mail na podany niżej adres.
Pamiętaj, aby w wiadomości zawrzeć numer zgłoszenia.

roszczenia.osobowe@santander.aviva.pl