Całkowita niezdolność do pracy


Zgłoś on-line

contract 1 (1).png

Aby zgłosić zdarzenie, pobierz, wypełnij, wydrukuj i podpisz formularz zgłoszenia roszczenia

Pobierz formularz


Przygotuj potrzebne dokumenty:

  • kopia prawomocnego orzeczenia, wydanego na podstawie polskich przepisów prawa przez właściwego lekarza orzecznika, lekarza rzeczoznawcę, właściwą komisję lekarską, inną właściwą jednostkę organu rentowego, lub przez sąd powszechny, potwierdzającego Całkowitą niezdolność do pracy;

  • kopia dokumentacji medycznej dotyczącej powstania Całkowitej niezdolności do pracy;

  • dodatkowo w przypadku Całkowitej niezdolności do pracy spowodowanej Nieszczęśliwym wypadkiem – kopia lub oryginał dokumentu z policji lub prokuratury lub inne dokumenty, potwierdzające zajście i okoliczności Nieszczęśliwego wypadku.
aktualnosci_roszczenia_on_line.jpegWyślij dokumenty w wybrany przez siebie sposób:

Pocztą tradycyjną


Group (2).png


Wydrukowany, wypełniony i podpisany formularz oraz potrzebne dokumenty wyślij na adres:

Roszczenia Santander Aviva
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa

E-mailem


Group 17.png


Wypełniony i podpisany formularz oraz potrzebne dokumenty wyślij w wiadomości e-mail na podany niżej adres.


obsluga.klienta@santander.aviva.plJak sprawdzić status roszczenia?

Zadzwoń


Frame (3).png


Sprawdź status zgloszenia telefonicznie.

801 888 188 lub 22 557 44 71

(opłata zgodna z taryfą danego operatora)
Infolinia ubezpieczyciela, czynna w dni robocze, w godz. 8:00 - 19:00

Napisz wiadomość


Group 17.pngWyślij wiadomość e-mail na podany niżej adres.
Pamiętaj, aby w wiadomości zawrzeć numer zgłoszenia.

obsluga.klienta@santander.aviva.pl