Zarząd

Krzysztof Charchuła

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu Santander Aviva Ubezpieczenia od 2010 roku. Wcześniej pełnił w spółkach funkcję członka zarządu nadzorującego pion operacji i IT. Z branżą ubezpieczeniową związany od 1995 roku. W latach 1995 -2008 pracował w TUŻ Amplico Life S.A, gdzie był m.in. wiceprezesem zarządu ds. operacyjnych. Współtworzył i zarządzał w latach 1998-2007 spółką Amplico Services Sp. z o. o., która stała się platformą synergii operacyjnej grupy AIG w Polsce. W latach 2002-2003, sprawował dodatkowo funkcję Członka Zarządu w AIG Asset Management. Jest doktorem nauk fizycznych.

 


Elżbieta Pacholczuk

Członek Zarządu

Członek Zarządu Santander Aviva Ubezpieczenia od 9.01.2018 r. odpowiedzialna za ryzyko w spółkach Santander Aviva Ubezpieczenia. Kieruje pracą Sekcji Zarządzania Ryzykiem, a jednocześnie ściśle współpracuje z Funkcją aktuarialną.

Z branżą ubezpieczeniową związana od 1995 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menadżerskich w obszarach finansów, aktuariatu, wyceny produktów i ryzyka spółek ubezpieczeniowych (Nationale-Nederlanden, Zurich, Generali, BRE Ubezpieczenia). Uczestniczyła w tworzeniu spółki BRE Ubezpieczenia, jako Główny Aktuariusz i Członek Zarządu. Z Avivą związana jest od 2012 roku, od 2015 roku pełni rolę Aktuariusza Nadzorującego Funkcję Aktuarialną w Departamencie Ryzyka. Jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, a od 1997 roku posiada licencję aktuarialną.

 

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001167, KRS 0000310719; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 27 000 000 PLN.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001173, KRS 0000310692; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 24 250 000 PLN.

Ważne telefony i adresy

  • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

lub na adres e-mail
  obsluga.klienta@aviva.pl

  • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

  • Centrum Alarmowe
    dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

  • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

  • Inspektor Ochrony Danych:

Katarzyna Wiśniewska
inspektordanych@santander.aviva.pl

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Ubezpieczenie turystyczne

Poczuj się bezpiecznie – niezależnie od tego, gdzie podróżujesz.

Jeżeli wybierasz się w podróż zagraniczną i potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej wybierz ubezpieczenie Na Podróż.

Kup
NNW Dla Bliskich Dla Bliskich

Finansowe wsparcie dla Twojej rodziny i najbliższych

Zamów kontakt

Administratorem danych osobowych jest Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., które przetwarza dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm