Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej 2020
Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej 2019
Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej 2018
Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej 2017
Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej 2016

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej 2020
Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej 2019
Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej 2018
Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej 2017
Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej 2016

Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej mogą zawierać oświadczenia dotyczące przyszłych zdarzeń, trendów, planów, oczekiwań lub celów oraz innych stwierdzeń dotyczących przyszłości spółek Santander Aviva w Polsce, ich kondycji finansowej i wyników. Stwierdzenia, takie jak „wierzy”, „zamierza”, „oczekuje”, „planuje”, „może”, „projekty”, „plany”, „szacunki” oraz słowa o podobnym znaczeniu odnoszą się wyłącznie do przyszłości. Opierają się one na obecnych założeniach kierownictwa i ze swej natury wiążą się z ryzykiem i niepewnością, dlatego nie należy na nich nadmiernie polegać. Mogą bowiem zaistnieć zdarzenia, powodujące że rzeczywista sytuacja finansowa czy operacyjna będą się różnić od tych wyrażonych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości.

Za główne, ale nie jedyne czynniki, które mogą mieć na to wpływ uznaje się:

 • Ogólne warunki gospodarcze i polityczne (w tym wynikające z referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, inflacja itp.),
 • Zmiany w przepisach prawa, w tym w regulacjach podatkowych,
 • Wahania kursów wymiany walut i stóp procentowych,
 • Sytuacja konkurencyjna oraz wyniki na rynku finansowym,
 • Ryzyko niewykonania zobowiązań przez kontrahentów,
 • Zdarzenia katastroficzne.

Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych


Sprawozdanie Aviva plc na temat informacji niefinansowych 2019
Sprawozdanie Aviva plc na temat informacji niefinansowych 2018

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001167, KRS 0000310719; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 27 000 000 PLN.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001173, KRS 0000310692; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 24 250 000 PLN.

Ważne telefony i adresy

 • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

lub na adres e-mail:
obsluga.klienta@santander.aviva.pl

 • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

 • Centrum Alarmowe
  dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

 • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

 • Inspektor Ochrony Danych:

Katarzyna Wiśniewska
inspektordanych@santander.aviva.pl

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Ubezpieczenie turystyczne

Poczuj się bezpiecznie – niezależnie od tego, gdzie podróżujesz.

Jeżeli wybierasz się w podróż zagraniczną i potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej wybierz ubezpieczenie Na Podróż.

Kup
NNW Dla Bliskich Dla Bliskich

Finansowe wsparcie dla Twojej rodziny i najbliższych

Zamów kontakt

Administratorem danych osobowych jest Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., które przetwarza dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm