Nagrody i wyróżnienia

Santander Aviva Ubezpieczenia są na rynku od 2008 roku, w tym czasie zdobyły poniższe nagrody i wyróżnienia.

Rok 2020

Santander Aviva triumfuje w konkursie „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2020” Gazety Bankowej!
Nasze spółki Santander Aviva TUŻ i Santander Aviva TU zwyciężyły w konkursie Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2020, gdzie zajęły pierwsze miejsca w swoich kategoriach – ubezpieczeń na życie oraz majątkowych (poza komunikacyjnymi). To bardzo ważne wyróżnienie, które potwierdza nasze wysokie standardy obsługi klientów i wychodzenie naprzeciw ich oczekiwaniom. W tej edycji konkursu bardzo istotna była również ocena ubezpieczycieli pod kątem działań na rzecz klientów w trakcie trwającej pandemii – cieszymy się, że zostaliśmy docenieni za to, że jesteśmy z naszymi klientami i ich wspieramy w momentach, kiedy tego najbardziej potrzebują.
To jedenasty już ranking firm ubezpieczeniowych zorganizowany przez Gazetę Bankową. Niezależna kapituła ocenia informacje od ubezpieczycieli, Rzecznika Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).


Rok 2019

Santander Aviva kolejny raz w gronie laureatów konkursu – w 2019 r. zajął drugą pozycję w pozostałych ubezpieczeniach majątkowych i osobowych. To najbardziej wiarygodny i merytoryczny konkurs dla branży ubezpieczeniowej, organizowany przez „Gazetę Bankową”. W jego jury zasiada m. in. Rzecznik Finansowy. 


Rok 2018

Ubezpieczenie Locum Comfort otrzymało ORDER FINANSOWY 2017. To wyróżnienie miesięcznika Home & Market w plebiscycie najlepszych produktów finansowych 2017, w kategorii ubezpieczenia mieszkaniowe.
 


Rok 2017

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. zajęło 1-wsze miejsce w konkursie Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa, w kategorii ubezpieczeń majątkowych (bez komunikacyjnych). To ósmy ranking zorganizowany przez Gazetę Bankową, który wyłania najlepsze firmy ubezpieczeniowe. Niezależna kapituła ocenia informacje od ubezpieczycieli, Rzecznika Finansowego, Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) dotyczące jakości obsługi klientów i likwidacji szkód. To bardzo ważne wyróżnienie, które potwierdza nasze wysokie standardy obsługi klientów i wychodzenie naprzeciw ich oczekiwaniom.


Rok 2016

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. zajęła 1-wsze miejsce w konkursie Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa, w kategorii ubezpieczeń na życie. To już siódmy ranking zorganizowany przez Gazetę Bankową, który wyłania najlepsze firmy ubezpieczeniowe. Jury oceniło informacje od ubezpieczycieli i Rzecznika Finansowego dotyczące jakości obsługi klientów i likwidacji szkód. To bardzo ważne wyróżnienie, które potwierdza nasze wysokie standardy obsługi klientów.

 

Kapituła programu "Firma Przyjazna Klientowi" kolejny raz podjęła decyzję o przyjęciu BZ WBK-Aviva TU w poczet laureatów. Oceniano opinię klientów na temat satysfakcji ze współpracy, łatwość kontaktu, prawdopodobieństwo rekomendacji oraz ogólne zadowolenie.

 

Rok 2015

BZ WBK-Aviva TU ponownie na podium tegorocznego konkursu „PRZYJAZNA FIRMA UBEZPIECZENIOWA”. Ranking zorganizował miesięcznik ekonomiczny "Gazeta Bankowa". Niezależne jury oceniło informacje od ubezpieczycieli i Rzecznika Finansowego dotyczące jakości obsługi klientów i likwidacji szkód, zastosowania nowoczesnych kanałów komunikacji a także liczba skarg zgłaszanych przez klientów oraz spraw sądowych.
Spółki powtórzyły ubiegłoroczny wynik i zostały nagrodzone w kategoriach:
Ubezpieczenia osobowe i majątkowe - II miejsce
Ubezpieczenia na życie - III miejsce

 

Zdobywca Godła 2015
BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń zostało po raz piąty nagrodzone Godłem „Firma Przyjazna Klientowi” nadanym przez Fundację Obserwatorium Zarządzania.

 

BZ WBK-Aviva TUO S.A. otrzymała "Srebrny Parasol" w uznaniu za bardzo dobre wyniki finansowe w 2014 roku.
To główna nagroda w plebiscycie miesięcznika Home & Market przyznawana co roku towarzystwom ubezpieczeniowym. Jury konkursu przyznając wyróżnienie doceniło wzrost zysku o 82 proc. r/r oraz wyniku technicznego o 104 proc. r/r., które są efektem rozwoju na wielu płaszczyznach – pracy nad poprawą efektywności różnych kanałów sprzedaży, nad sprzedażą produktów ochronnych oraz doskonaleniem jakości obsługi posprzedażowej klientów.

 

Rok 2014

W grudniu BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń por raz kolejny znalazły się w gronie laureatów w ogólnopolskim konkursie " PRZYJAZNA FIRMA UBEZPIECZENIOWA". Inicjatywa Gazety Bankowej wyłania liderów spośród towarzystw i firm ubezpieczeniowych, które realizują strategię nastawioną na jak najlepszą jakość obsługi ubezpieczonych w trakcie trwania ubezpieczenia, jak i podczas likwidacji szkody i wypłaty świadczeń i odszkodowań z zawartego ubezpieczenia. Spółki zostały nagrodzone w dwóch kategoriach:
Ubezpieczenia osobowe i majątkowe - II miejsce
Ubezpieczenia na życie - III miejsce

 

BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń zostało po raz czwarty nagrodzone Godłem „Firma Przyjazna Klientowi” nadanym przez Fundację Obserwatorium Zarządzania.

 

Rok 2013

W grudniu BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. zostały wyróżnione tytułami - „ Perła Polskiej Gospodarki”.

 

BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń zostało po raz trzeci nagrodzone Godłem „ Firma Przyjazna Klientowi” nadane przez Fundację Obserwatorium Zarządzania.

 

Rok 2012

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych zostało uhonorowane prestiżowym tytułem Perła Polskiej Gospodarki.
Firma zdobyła pierwsze miejsce w kategorii perły sektora finansowego oraz czwarte miejsce w kategorii perły duże w X edycji konkursu.
Ranking Perły Polskiej Gospodarki organizowany jest od dziesięciu lat i klasyfikuje najbardziej efektywne polskie firmy na wskaźnikach opracowanych przez ekspertów Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.

 

BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń zostało po raz drugi nagrodzone Godłem „ Firma Przyjazna Klientowi” nadane przez Fundację Obserwatorium Zarządzania.

 

Rok 2011

BIZNES GWARANT otrzymał ORDER FINANSOWY 2011 - wyróżnienie miesięcznika Home & Market w plebiscycie najlepszych produktów finansowych 2011, w kategorii ubezpieczeń dla klienta biznesowego.
Nagrodzone produkty wyłaniane są przez kolegium redakcyjne spośród wszystkich nadesłanych propozycji w oparciu o porównanie ofert, ich analizę, opinie zebrane wśród instytucji finansowych, research przeprowadzany na forach internetowych i wśród niezależnych analityków rynków finansowych.

 

BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń nagrodzone zostały Godłem ogólnopolskiego programu certyfikującego „ Firma Przyjazna Klientowi”.
Obserwatorium Zarządzania wyróżnia w ten sposób instytucje, które za priorytetowe stawiają potrzeby klientów i pracują nad jakością ich obsługi.
W ramach procesu certyfikacji Towarzystwa BZ WBK-Aviva zostały poddane niezależnym audytom sprawdzającym jakość obsługi klienta m.in. w takich obszarach jak: dopasowanie do potrzeb klientów, zaufanie klientów, rzetelność, dostępność kanałów komunikacji, atrakcyjność oferty. Uzyskane przez BZ WBK-Aviva wysokie wyniki na każdym audytowanym poziomie zapewniły zdobycie Godła „Firmy Przyjaznej Klientowi”.

 

BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie zostało nagrodzone tytułem Przyjaznej Firmy Ubezpieczeniowej.
Gazeta Bankowa wyróżniła w ten sposób firmy, które realizują strategię nastawioną na jak najlepszą jakość obsługi klienta w trakcie trwania ubezpieczenia, podczas likwidacji szkody oraz wypłaty świadczeń lub odszkodowań.
Ponadto oba Towarzystwa BZ WBK-Aviva - spółka życiowa i ogólna otrzymały wyróżnienie za prowadzenie otwartej komunikacji z rynkiem.

 

Rok 2010

Ubezpieczenie Na Podróż - Odkryciem Roku na rynku ubezpieczeń turystycznych.
Zdobywca Lauru Klienta 2010.

 

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001167, KRS 0000310719; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 27 000 000 PLN.

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, NIP 2090001173, KRS 0000310692; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i wpłacony: 24 250 000 PLN.

Ważne telefony i adresy

  • Obsługa klienta, reklamacje

801 888 188 lub 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

lub na adres e-mail:
obsluga.klienta@santander.aviva.pl

  • Zgłoszenie roszczenia

801 888 188 22 557 44 71
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00

  • Centrum Alarmowe
    dla ubezpieczenia NA PODRÓŻ

22 205 50 95

dla ubezpieczeń podróżnych w ramach kart kredytowych:

22 205 50 51

  • Informacja o ofercie i zawarcie umów ubezpieczenia

1 9999 61 81 19999
Infolinia czynna w dni robocze,
w godz. 8.00 - 19.00

  • Inspektor Ochrony Danych:

Katarzyna Chojnacka
inspektordanych@santander.aviva.pl

* opłata zgodna z taryfą danego operatora

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Ubezpieczenie turystyczne

Poczuj się bezpiecznie – niezależnie od tego, gdzie podróżujesz.

Jeżeli wybierasz się w podróż zagraniczną i potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej wybierz ubezpieczenie Na Podróż.

Kup

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm