Bezpieczny Limit

Finansowe wsparcie do kredytu w rachunku płatniczym, dla Ciebie i bliskich w trudnych sytuacjach życiowych

Ubezpieczenie dla Ciebie w razie pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

locum-umbrella_100903.png

Pomoc finansowa dla Bliskich gdyby Ciebie zabrakło, nawet do 50 000 zł. (świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego)

ikona

Składka wygodnie pobierana bezpośrednio z konta

ikona

Ubezpieczenie dla Ciebie w razie trwałego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku

locum-umbrella_100903.png

Proste zawarcie umowy ubezpieczenia, bez ankiety medycznej

ikona

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu Bezpieczny Limit


Dla kogo?

Masz od 18 do 65 lat (do 51 lat, jeśli zawierasz umowę przez telefon) i chcesz zabezpieczyć finansowo siebie i bliskich, gdy w wyniku określonych nieszczęśliwych zdarzeń nie będziesz mógł spłacać rat zaciągniętego Kredytu w rachunku płatniczym.

Jaki jest zakres ochrony?

  • W przypadku śmierci ubezpieczonego suma ubezpieczenia wynosi do wysokości udzielonego limitu w koncie, maksymalnie do 50 000 zł (lub do 30 000 zł w przypadku zawarcia umowy ubezpieczeniowej przez telefon
    lub internet).
  • W przypadku pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku wysokość świadczenia wynosi 10% sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci.
  • W przypadku trwałego inwalidztwa w następstwie nieszczęśliwego wypadku wysokość świadczenia wynosi 100% sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci.


Kup ubezpieczenie tak, jak chcesz

Przez internet, przez telefon lub w oddziale

 

1 krok

Zaloguj się do Santander internet

Ubezpieczenie Bezpieczny Limit kupisz, składając wniosek o Kredyt w rachunku płatniczym. Przejdź do zakładki Oferta banku i wybierz kategorię Kredyty. Z oferty wybierz Kredyt w rachunku płatniczym.

 

2 krok

Wypełnij wniosek

Podczas wypełniania wniosku kredytowego zaznacz, że jesteś zainteresowany ubezpieczeniem Kredytu w rachunku płatniczym.

 

3 krok

Kup ubezpieczenie

Po zawarciu umowy ubezpieczenia składka na ubezpieczenie będzie pobierana z Twojego konta automatycznie.

Zaloguj się

 

1 krok

Skontaktuj się z doradcą

Zadzwoń pod numer 61 885 15 94 i zapytaj doradę o ofertę ubezpieczenia Bezpieczny Limit.

 

2 krok

Określ zakres ubezpieczenia

Opowiedz doradcy o swoich potrzebach związanych z ubezpieczeniem Kredytu w rachunku płatniczym.

 

3 krok

Kup ubezpieczenie

Po zawarciu umowy ubezpieczenia składka na ubezpieczenie będzie pobierana z Twojego konta automatycznie.

 

1 krok

Przyjdź do oddziału

Odwiedź wybraną przez Ciebie placówkę Santander Bank Polska.

 

2 krok

Określ zakres ubezpieczenia

Opowiedz doradcy o swoich potrzebach związanych z ubezpieczeniem kredytu w rachunku płatniczym.

 

3 krok

Kup ubezpieczenie

Po zawarciu umowy ubezpieczenia składka na ubezpieczenie będzie pobierana z Twojego konta automatycznie.

Znajdź oddział

Jak zgłosić roszczenie?

Wypełnij formularz online

ikona

Wypełnij niezbędne dane i zgłoś szkodę lub roszczenie przez Internet.

Opcja dostępna dla wybranych ubezpieczeń.

Zgłoś szkodę lub roszczenie
Zadzwoń

ikona

Zadzwoń, porozmawiamy i powiemy co dalej.

801 888 188 lub 22 557 44 71

(opłata zgodna z taryfą danego operatora)
Infolinia ubezpieczyciela, czynna w dni robocze,
w godz. 8:00 - 19:00Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Umowy ubezpieczenia na życie Bezpieczny Limit świadczona jest przez Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. („Santander Aviva TUŻ”). Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie Bezpieczny Limit, określające m.in. zakres ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, stanowiące łącznie kartę produktu dostępne są w oddziałach Santander Bank Polska S.A. („bank”) oraz na stronie internetowej santander.aviva.pl. Informacja o wysokości składki ubezpieczeniowej dostępna jest w Taryfie składek, załączonej do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie Bezpieczny Limit oraz w oddziałach banku. Bank jest agentem ubezpieczeniowym Santander Aviva TUŻ wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr. 11135943/A. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 01.06.2019 r.